Gemeente Steenokkerzeel

Omgeving: afspraak maken

Tijdens algemene openingsuren kan je terecht aan de balie van de dienst Ruimtelijke Ordening voor het inkijken van dossiers in openbaar onderzoek, het indienen van bezwaarschriften, het opvragen van algemene informatie zoals stedenbouwkundige voorschriften en beperkte inhoudelijke vragen. Indien blijkt dat voor jouw vraag een grondiger nazicht dient te gebeuren, kan er gevraagd worden om op afspraak te werken.

Voorbesprekingen van complexe projecten en besprekingen van handhavingsdossiers gebeuren steeds op afspraak. Je kan een afspraak maken met de dienst Ruimtelijke Ordening
aan de balie, via ruimtelijkeordening@steenokkerzeel.be of telefonisch via 02 254 19 60.

Wij ontvangen graag op voorhand een schets of voorontwerp van de geplande werken, reeds verkregen adviezen, ... zodat onze medewerkers over voldoende gegevens beschikken om de nodige opzoekingen te doen en een gefundeerd antwoord voor te bereiden.