Gemeente Steenokkerzeel

Omgevingsvergunning

Eindelijk is het zover: op 1 januari 2018 zullen stedenbouwkundige en milieudossiers nog uitsluitend via de procedure van de omgevingsvergunning kunnen ingediend worden. Dit systeem vervangt het klassieke systeem van vergunningverlening en verenigt de stedenbouwkundige en de milieuvergunning in 1 omgevingsvergunning. Ook de verkavelingsvergunningen worden omgevormd naar omgevingsvergunningen. Vanaf de omgevingsvergunning zal alles ook digitaal verwerkt worden.

Het beoordelen van de inhoud van de aanvragen gebeurt nog altijd op basis van de geldende stedenbouwkundige en milieuwetgeving. Daarom blijven de dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening en de Milieudienst nog elk apart beschikbaar voor het verstrekken van gespecialiseerde informatie.

Een omgevingsvergunning aanvragen kan via www.omgevingsloket.be. Na volledigheidsverklaring van het dossier zijn de afhandelingstermijnen vastgelegd op 60, 105 of 120 dagen, afhankelijk van de procedure die dient gevolgd te worden (al dan niet met openbaar onderzoek, extra advies van de provinciale of gewestelijke omgevingsvergunningscommissie, ...). Een belangrijke nieuwigheid is dat je tijdens de lopende procedure een dossier kan aanpassen of aanvullen naar aanleiding van een openbaar onderzoek of een uitgebracht advies. Dit verlengt wel de behandelingstermijn van je dossier.

ProcedureDe afhandeling van het dossier gebeurt uitsluitend digitaal. Volgende dossiers worden verplicht digitaal ingediend:

  • Klasse 1 en 2 inrichtingen of activiteiten
  • Projecten op Vlaamse en provinciale lijst
  • Aanvragen met verplichte medewerking architect
  • Aanvragen van publieke rechtspersonen

Een melding, een dossier waarvoor de medewerking van een architect niet noodzakelijk is en sommige verkavelingswijzigingen kunnen nog altijd op papier ingediend worden. Het dossier wordt dan door de gemeente gedigitaliseerd en digitaal afgehandeld, je ontvangt je beslissing nog wel op papier.

Het is echter niet aangewezen om nog dossiers op papier in te dienen. Dit geeft heel wat meerwerk aan de gemeente waardoor een extra dossierkost moet aangerekend worden. Kleine werken aan en in de omgeving van je woning kunnen op het omgevingsloket via een eenvoudige 'snelinvoer' aangevraagd worden.

Wanneer je een dossier digitaal indient, kan je zelf het verloop volgen op het omgevingsloket. Hierdoor ben je altijd op de hoogte van de laatste stand van zaken van jouw dossier.

Omgevingsvergunningen worden verleend voor onbepaalde duur, dit is nieuw op het vlak van milieuvergunningenbeleid. Deze werkwijze vraagt voor complexere dossiers wel wat overleg. Om een goed voorbereid dossier in te dienen, kan je altijd een projectvergadering beleggen, zo wordt nog meer op een oplossingsgericht traject ingezet.

Naast de komst van de omgevingsvergunning is meteen ook heel wat wetgeving gewijzigd. Deze wetswijzigingen zitten vervat in de zogenaamde Codextrein die je kan raadplegen op www.ruimtelijkeordening.be.

Het indienen van een dossier doe je via www.omgevingsloket.be waar je ook alle informatie kan vinden over de omgevingsvergunning. Je kan jezelf via je identiteitskaart en kaartlezer aanmelden, hou dan zeker ook de pincode van de identiteitskaart bij de hand.

De diensten Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Milieu kunnen je vragen beantwoorden via omgeving@steenokkerzeel.be of telefonisch via 02 254 19 50 (enkel milieuaspecten) en 02 254 19 60 (enkel stedenbouwkundige aspecten).