Gemeente Steenokkerzeel

openbaar onderzoek naamgeving voet- en buurtwegen 82, 68, 28, 38, 26, 15, 70 en 79

Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis van de bevolking dat er een openbaar onderzoek ingesteld wordt over de naamgeving van de trage wegen, dit in uitvoering van het decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de openbare wegen en pleinen.

Volgende trage wegen maken deel uit van de naamgevingsprocedure:

 • Voetweg 82 (tussen Billaststraat en Processieweg)
 • Voetweg 68 (tussen Keistraat en Wambeekstraat)
 • Voetweg 28 (tussen Verdeyenstraat en Breemstraat)
 • Voetweg 38 (2 delen, tussen Molenweg en Pastoriestraat en tussen Kampenhoutsesteenweg en Kerkdreef)
 • Voetweg 26 (in het Floordambos)
 • Buurtweg 15 (in en langs het Floordambos)
 • Voetweg 70 (te Steenokkerzeel)
 • Voetweg 79 (tussen de Kazeweg en de Kerchove d’Exaerdestraat)

Het dossier ligt ter inzage in het gemeentehuis, Orchideeënlaan 17, elke werkdag vanaf vrijdag 4 oktober 2019 tot en met maandag 4 november 2019, tijdens de openingsuren.

 • elke voormiddag van 9u tot 12u
 • donderdagnamiddag van 14u tot 16u
 • donderdagavond van 17u30 tot 20u
 • enkel werkdagen

Eventuele opmerkingen en bezwaren kunnen per aangetekende brief verstuurd worden naar de gemeente, Orchideeënlaan 17, of afgegeven worden tegen ontvangstbewijs, uiterlijk 4 november 2019.