Gemeente Steenokkerzeel

Openbaar onderzoek ontwerp - stroomgebiedbeheerplannen 2022 - 2027

Van 15 september 2020 tot en met 14 maart 2021 loopt het openbaar onderzoek over de ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen voor de Vlaamse delen van de internationale stroomgebiedsdistricten van de Schelde en van de Maas.

Deze plannen bevatten maatregelen en acties voor de periode van 2022 - 2027 om de toestand van de watersystemen te verbeteren en om het overstromingsrisico en het waterschaarste- en droogterisico te verminderen.

Terinzagelegging van de documenten

Het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoordineerd op 15 juni 2018 bepaalt dat de ontwerpen van de stroomgebiedsbeheerplannen tijdens een openbaar onderzoek ter inzage gelegd worden bij de gemeenten waarvan het grondgebied geheel of ten dele wordt bestreken door de stroomgebiedbeheerplannen.

De terinzagelegging van de ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen verloopt volledig digitaal via de website www.volvanwater.be. Op die manier is alle informatie (plandelen, geoloketten, actiefiches en achtergrondinformatie) op één plaats raadpleegbaar en kan gemakkelijk doorgeklikt worden van het ene document naar het andere.

Indiening en registratie van opmerkingen en bezwaren

Het decreet Integraal Waterbeleid stelt dat tijdens de periode van het openbaar onderzoek (15 september 2020 tot en met 14 maart 2021) iedereen schriftelijk opmerkingen kan indienen bij het college van burgemeester en schepenen. opmerkingen kunnen ook rechtstreeks en bij voorkeur digitaal aan de CIW bezorgd worden. Dat kan via het inspraakformulier op de website www.volvanwater.be. Deze manier van werken maakt de behandeling van de opmerkingen eenvoudiger en wordt dan ook ten zeerste aanbevolen.

Gepubliceerd op wo 16 sep 2020