Gemeente Steenokkerzeel

Openbaar onderzoek ontwerp-uitvoeringsplannen kunststoffen 2019-2024

Zowel nationaal als internationaal gaat er de laatste jaren veel aandacht naar verschillende (hinder-)aspecten over kunststof en kunststofafval en zoekt men naar oplossingen. De OVAM stelt een nieuw Vlaams uitvoeringsplan voor kunststoffen voor.

Om een circulaire kunststoffeneconomie mogelijk te maken staan we voor heel wat uitdagingen.

Een overkoepelend kader voor de inspanningen die in Vlaanderen geleverd worden rond kunststoffen ontbreekt vooralsnog.

De belangrijkste uitgangspunten voor het nieuw voorstel uitvoeringsplan zijn minder en efficiënt gebruik van kunststoffen, creëren van een duurzame recyclagemarkt voor kunststoffen, stimuleren van kunststofrecyclaat als een volwaardige grondstof, inzetten op kennis- en datavergaring en de voorbeeldrol van overheden via een circulair aankoopbeleid.

Samenwerking tussen overheden, kennisinstellingen, bedrijven, federaties en consumentenorganisaties is cruciaal om stappen vooruit te zetten.  Ook innovatie in technieken kan hierbij een grote rol spelen.  Een sterke beleidsvisie, gedragen door alle actoren,  is daarbij onmisbaar.  Deze ontwerptekst doet een voorstel naar beleidsvisie en acties gedurende de komende 5 jaar om de eerste stappen te zetten in de richting van een meer circulaire kunststoffeneconomie.  

Openbaar onderzoek van 15 juli t.e.m. 1 oktober 2019

Vanaf 15 juli tot en met 1 oktober ligt het ontwerpplan voor in openbaar onderzoek. Gedurende de looptijd van het openbaar onderzoek kan iedereen bezwaren of opmerkingen op dit ontwerpplan schriftelijk overmaken aan de OVAM. Dit kan via het emailadres ontwerpkunststoffenplan@ovam.be of naar het adres van de OVAM, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen. De ontwerptekst kunt u op deze pagina raadplegen.

Gepubliceerd op vr 30 aug 2019