Gemeente Steenokkerzeel

Openbaar onderzoek van het regionaal mobiliteitsplan

Regionaal Mobiliteitsplan Vervoerregio Vlaamse Rand, ontwerp

De vervoerregio Vlaamse Rand heeft de afgelopen jaren werk gemaakt van de opmaak van een Regionaal Mobiliteitsplan. Dit plan werd door de lokale besturen, samen met de verschillende Vlaamse mobiliteitspartners (MOW, AWV, De Lijn, De Werkvennootschap, Vlaamse Waterweg) opgesteld. Ook andere partners werden betrokken, zowel op Vlaams als provinciaal niveau. Uiteraard werden de mobiliteitsdiensten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest eveneens betrokken. Een nauwe en goede samenwerking met hen is van groot belang. Mobiliteit stopt ook niet aan gewestgrenzen.

Doel van ons Regionaal Mobiliteitsplan

Het Regionaal Mobiliteitsplan werkt naar een veilige en leefbare regio en dit via een beter mobiliteitsaanbod en een betere infrastructuur met aandacht voor voetgangers, fietsverbindingen en openbaar vervoer. Zo wordt onze mobiliteit duurzamer.

In tweede orde werken we ook op de pijlers Gedrag en Ruimte waar we vooral een duurzamere mobiliteit willen stimuleren.

Voor alle weggebruikers, zowel de fiets, de bus, de trein, de auto en de logistiek, werd een ideaal scenario uitgewerkt. Om dat scenario te realiseren, bevat het Regionaal Mobiliteitsplan 130 concrete acties die de komende jaren in de vervoerregio Vlaamse Rand zullen worden uitgerold.

Openbaar onderzoek

Het ontwerp RMP en ontwerp plan-MER liggen in openbaar onderzoek van 31 mei 2023 tot 29 juli 2023. Je kan deze documenten raadplegen:

U kan ook terecht op een digitale infomarkt voor meer uitleg en toelichting via volgende link: https://geoportal.swecobelgium.be/portal/apps/storymaps/stories/4fe277919bf048c7a0ca4ad4d3f1849b

Of u kan ook langskomen op de fysieke infomarkt op woensdag 14 juni 2023 van 16u – 19u in de Graaf de Ferraris, Koning Albert II-laan 20, 1000 Brussel, lokaal 01.G.20, eerste verdieping.

Opmerkingen? 

Bezorg ze tot en met 29 juli 2023