Gemeente Steenokkerzeel

Openbare verhuring voor jachtrecht

De gemeente Steenokkerzeel organiseert een openbare verpachting van de jacht op het perceel gelegen te Steenokkerzeel, 3de afdeling Perk, sectie A nr. 528 met een oppervlakte volgens het kadaster van 86 a 65 ca.

De overeenkomst inzake het jachtrecht op bovengenoemd perceel werd goedgekeurd op de gemeenteraad van 31 januari 2019 en ligt ter inzage in het gemeentehuis, Orchideeënlaan 17 te 1820 Steenokkerzeel.

Openingsuren gemeentehuis:

  • elke voormiddag van 9u tot 12u
  • donderdagnamiddag: 14u tot 16u
  • donderdagavond van 17u30 tot 20u
  • enkel werkdagen

Inschrijven op de openbare verpachting kan bij middel van een aangetekend schrijven, ter attentie van het college van burgemeester en schepenen van Steenokkerzeel of door afgifte met ontvangstbevestiging aan het onthaal van de gemeente Steenokkerzeel.

De biedingen dienen ten laatste op 03 oktober 2019 om 16 u toegekomen te zijn in het gemeentehuis van Steenokkerzeel.