Gemeente Steenokkerzeel

Opladen van elektrische voertuigen

Waar vind je openbare laadpalen in Steenokkerzeel?

Momenteel is er 1 laadpaal op openbaar domein met 2 laadpunten op de parking aan de school, Mulslaan 2, schuin tegenover de kerk.

Hoe kan ik een publieke laadpaal aanvragen?

Kan je niet laden op je eigen domein (oprit of garage) en beschik je over een elektrisch voertuig dan kan je een publieke laadpaal aanvragen in je buurt. Iedereen die voldoet aan de voorwaarden heeft recht op een publieke laadpaal binnen een straal van 250m van zijn eigen woning.

Het departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) van de Vlaamse overheid heeft hiervoor een digitaal loket ontwikkeld: https://www.vlaanderen.be/publieke-laadpaal-aanvragen

Hoe ziet de gemeente de verdere uitrol van laadpalen op het openbaar domein?

De gemeente maakte de denkoefening voor haar grondgebied rekening houdend met de voorwaarden van de Vlaamse overheid. Er werd een laadpalenplan opgemaakt met een dekkend netwerk over de gemeente rekening houdend met in aflopende volgorde van belang:
- de plaatsen waar nieuwe parkings worden aangelegd of waar openbaar vervoer knooppunten (hoppinpunten) worden voorzien;
- de plaatsen waar bestaande parkings zijn en dus veilige autolaadplaatsen kunnen worden voorzien;
- de plaatsen waar veel aaneensluitende bebouwing is zonder parkeergelegenheid aan de eigen woning (waar kan best geparkeerd worden in een buurt van 250m);

Door vooraf deze locaties vast te leggen kan er gekeken worden waar er veilig kan geparkeerd worden met een zo groot mogelijke reikwijdte.
Zo blijven er maar enkele locaties over waar langs de weg zal moeten geparkeerd worden om te laden.

Op volgende strategische plaatsen werden aan de Vlaamse Overheid reeds suggesties/vragen gedaan voor nieuwe laadpalen door de gemeente:
- aan te leggen parking aan de Mulslaan (aan de bibliotheek)
- aan te leggen parking aan de Kampenhoutsesteenweg
- aan de kerk van Perk
- aan de parking Wylder te Melsbroek
- aan het gemeentehuis

Indien er aanvragen zijn via het publieke loket vragen wij de Vlaamse Overheid rekening te houden met de voorgestelde locaties op het laadpalenplan. 

Wil je graag je elektrische wagen thuis opladen?

Als je geen garage of eigen oprit hebt maar er is wel openbare parkeergelegenheid voor je deur dan kan je jouw wagen laden via een kabel over het voetpad.

Het politiereglement artikel 208§2 verbiedt laadkabels over het voetpad niet, maar je moet wel enkele voorzorgsmaatregelen nemen zodat je de veiligheid van anderen niet in het gedrang brengt.

Je kan hiervoor een kabelbeschermingsmat met een fluorescerende rand gebruiken.
Zorg er ook voor dat de mat voldoende breed (minstens 40 cm), weersbestendig, antislip en antistatisch is. De matten dienen aaneensluitend geplaatst te worden en de kabel dient in het midden onder de mat geplaatst te worden.

Andere laadpunten in de gemeente?

Hier en daar zijn ook semi-publieke laadpalen (laadpalen op privé-domein die wel publiek toegankelijk zijn).