Gemeente Steenokkerzeel

Opschorting termijnen omgevingsvergunning

De vergunningverlening wordt niet stilgelegd, maar er gelden wel langere beslistermijnen.

Die keuze is gerechtvaardigd omdat mogelijkerwijs delen van het gemeentepersoneel ziek worden, de vergunningsaanvragen niet even efficiënt via thuiswerk verwerkt kunnen worden, en omdat op dit moment het openbaar onderzoek niet naar behoren georganiseerd kan worden.¬† De vergunningverlening door gemeenten valt dus niet stil, maar de tijdelijke regeling kan voor de aanvrager wel betekenen dat de eindbeslissing door het college langer op zich laat wachten. Omwonenden mogen wachten tot na 24 april om een dossier in openbaar onderzoek te gaan inkijken in het gemeentehuis.De tijdelijke regeling geldt voor alle ¬†lopende aanvragen en voor aanvragen die op of na 24 maart, maar voor of uiterlijk op 24 april worden ingediend. De minister kan de datum van 24 april verlengen.

Meer informatie via onderstaande links:

https://omgeving.vlaanderen.be/noodmaatregelen-coronavirus

https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/omgeving

Gepubliceerd op zo 22 mrt 2020