Gemeente Steenokkerzeel

Participatietraject mobiliteit: wat zijn de volgende stappen?

De participatieavonden in Steenokkerzeel, Perk en Melsbroek zijn afgerond. Wij danken jullie van harte voor jullie constructieve medewerking! In een volgende fase gaan mobiliteitsbureau Suunta en participatie-expert Levuur opnieuw aan de slag met jullie feedback.
Zij zullen jullie interessante visies en suggesties naast de mogelijke scenario's leggen en hierbij ook rekening houden met de haalbaarheid en uitvoerbaarheid van de ideeën.
 
We voorzien een uitgebreide terugkoppeling in het najaar, hou zeker ons infoblad Den Beiaard en de andere communicatiekanalen in de gaten. Bedoeling van dit alles is een sterk onderbouwd mobiliteitsplan uit te werken met acties op korte, middellange en lange termijn.
 
Gepubliceerd op ma 27 jun 2022