Gemeente Steenokkerzeel

No-regret maatregelen na bodemonderzoek OVAM

OVAM heeft op verschillende locaties in Steenokkerzeel een bodemonderzoek laten uitvoeren naar PFAS. Het gaat specifiek om metingen op en rond de luchthaven en bij het Vogelzang wachtbekken. Op drie sites zijn verhoogde PFAS-waarden vastgesteld in de bodem en het grondwater.

Op basis van dit onderzoek adviseert het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) ‘no regret-maatregelen’ op de locaties zelf en in een gebied van maximaal 500 meter rondom.

De Vlaamse Regering maakte onlangs een digitale kaart beschikbaar via https://www.vlaanderen.be/pfas-vervuiling/maatregelen-per-gemeente waarop alle locaties met een verhoogd risico op PFAS-verontreiniging worden aangeduid. Het gaat om meer dan 800 locaties in heel Vlaanderen waar verder onderzoek wordt gedaan.  

Bij drie locaties in Steenokkerzeel werden verhoogde PFAS-waarden vastgelegd en opteert het Agentschap Zorg en Gezondheid voor zogenaamde ‘no regret-maatregelen’ waarbij de blootstelling aan PFAS voor de omwonenden beperkt wordt. Deze worden genomen uit voorzichtigheid, in afwachting van meer wetenschappelijke informatie. De maatregelen hebben vooral betrekking op het gebruik van putwater. Er zijn daarnaast ook verdere bodem- en grondwateronderzoeken gepland in de nabije omgeving. 

Vanuit het gemeentebestuur volgen wij, samen met Brussels Airport Company, de luchthavenuitbater, de situatie nauwgezet op. Als bestuur vinden wij het belangrijk om onze inwoners goed te informeren. Zo kregen alle omwonenden en ondernemingen binnen de perimeter een brief en ook via onze andere gemeentelijke kanalen zullen wij hierover communiceren. Op die manier zijn we zeker dat onze inwoners de juiste toelichting krijgen en willen we speculaties zoveel mogelijk vermijden.    

Bijkomende onderzoeken zullen de situatie van de PFAS-verontreiniging beter in kaart brengen. Op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten en meetresultaten kan het AZG de maatregelen aanpassen. 

Gepubliceerd op za 17 sep 2022