Gemeente Steenokkerzeel

Getuigschrift basisonderwijs via de Examencommissie

Een getuigschrift basisonderwijs kan je niet alleen behalen via de basisschool, maar ook via de Examencommissie basisonderwijs. De Examencommissie Basisonderwijs biedt op die manier onder meer een oplossing voor:

 • Jongeren en volwassenen die geen getuigschrift basisonderwijs behaalden op school
 • Kinderen die huisonderwijs volgden
 • kinderen die niet naar een erkende school gingen

Voorwaarden

De examens vinden elk jaar plaats in het voorjaar.

Iedereen die in het jaar van het examen 9 wordt of ouder is kan deelnemen. Het maakt dus niet uit of iemand voor of na het examen 9 jaar wordt.

Wie het getuigschrift basisonderwijs wil behalen, moet slagen voor elk van de volgende leergebieden:

 • Nederlands
 • Frans
 • Wiskunde
 • Wereldoriëntatie
 • Lichamelijke opvoeding
 • Muzische vorming

De examenscholen geven geen lessen. Voor de leerstof van de examens baseren zij zich op de eindtermen van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, en op de leerplannen van hun onderwijsnet of onderwijskoepel.

Procedure

In elke provincie organiseren elk jaar een officiële en een vrije school een examen.

 • Elk voorjaar publiceert het Ministerie van Onderwijs en Vorming in het Belgisch Staatsblad en de Vlaamse kranten een oproep voor het examen en de lijst met examenscholen.
 • Neem via een aangetekende brief contact met de examenschool van jouw keuze.
 • Vraag daar meer informatie over de leerstof en andere praktische zaken.

De examenscholen geven geen lessen. Voor de leerstof baseren zij zich op de eindtermen en ontwikkelingsdoelen van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, en op de leerplannen van hun onderwijsnet of onderwijskoepel.

Kostprijs

Zowel inschrijving als deelname aan het examen zijn gratis.