Gemeente Steenokkerzeel

Melden van gebreken aan wegen, fietspaden en wegverlichting op gewestwegen

Vlaanderen telt meer dan 62.000 kilometer wegen, die onderhouden worden door verschillende beheerders. Die controleren regelmatig de wegen, maar uiteraard kunnen de wegentoezichters niet overal tegelijk zijn.

Gebreken aan voetpaden, fietspaden, straten, wegen en openbare verlichting op gewestwegen in Vlaanderen, kan je telefonisch melden op het nr. 1700 of online melden via het Meldpunt Wegen of het Meldpunt Fietspaden.
Jouw melding komt op die manier terecht bij de bevoegde dienst.

Een zeer gevaarlijke situatie of een probleem dat de veiligheid ernstig in het gedrang brengt, meld je het best onmiddellijk op het noodnummer 101.

Voorwaarden

Bij Meldpunt Wegen kan je terecht voor meldingen van problemen op en langs wegen in Vlaanderen over:

 • staat van het wegdek, verkeersdrempels, verkeersborden, wegmarkering, waterafvoer, bermen, ...
 • elektrische installatie langs de weg: openbare verlichting, verkeerslichten, verlichte verkeersborden, flitspalen, praatpalen, ...
 • voetpad
 • tunnel of brug
 • wegenwerken
 • toegankelijkheid
 • leefbaarheid (geluidshinder, trillingshinder, ...)
 • snelwegparkings en carpoolparkings
 • netheid (zwerfvuil of sluikstort) op of langs de weg of in de berm
 • ...

Bij het Meldpunt Fietspaden kan je alle knelpunten (in Vlaanderen) voor fietsers signaleren. Het probleem kan gaan over wegdek, wegmarkering, verkeersbord, hinder, wegenwerken, ...

Procedure

Verzamel genoeg gegevens over de locatie (straatnaam of wegnummer, huisnummer, nummer van paal, ...).

Ga naar de website Meldpunt Wegen of Meldpunt Fietspaden.
Je kan er in vier stappen jouw melding doorgeven.

 1. Omschrijf de locatie via een selectie van provincie, gemeente en de weg waar het probleem zich voordoet.
 2. Omschrijf het knelpunt via een selectie uit een lijst van mogelijkheden of een beschrijving. Je kan er eventueel ook foto's toevoegen.
 3. Vul enkele persoonsgegevens in. Anonieme klachten worden niet geregistreerd.
 4. Lees de samenvatting en verzend.

Zodra je melding is geregistreerd, krijg je een bericht. De melding wordt automatisch naar de juiste wegbeheerder gestuurd. Die zal jouw melding behandelen en het gesignaleerde probleem zo snel mogelijk onderzoeken en/of oplossen. Je wordt op de hoogte gebracht van het resultaat.