Gemeente Steenokkerzeel

Milieuvergunning

Als je in Vlaanderen een bedrijf wil starten, moet je nagaan of je een milieuvergunning nodig hebt. Dat hangt af van het feit of jouw bedrijf behoort tot klasse 1, 2 of 3 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning (VLAREM 1).

 • Een bedrijf in klasse 1 of 2 heeft een milieuvergunning nodig.
 • Een bedrijf in klasse 3 heeft alleen meldingsplicht.

Je moet zelf nagaan tot welke klasse jouw bedrijf behoort.

De klassen 1, 2 en 3 duiden op de graad van mogelijke hinder van je bedrijf voor mens en milieu. Volgende factoren spelen een rol bij de indeling in een klasse: grootte van de opslag, vermogen van de machines en het gebruik van gevaarlijke producten of grondstoffen.

 • Klasse 1 betekent de meest hinderlijke activiteit.
 • Klasse 2: minder hinderlijke activiteit.
 • Klasse 3: de minst hinderlijke activiteit.

Voorwaarden

 • Voor klasse 1 en 2 heb je een milieuvergunning nodig.
 • Voor klasse 3 heb je alleen meldingsplicht.

Procedure

Ga eerst zelf na in welke klasse jouw bedrijf hoort op basis van de meest recente lijst van het VLAREM 1.

Afhankelijk van deze klasse, heb je een andere milieuvergunning nodig.

 • Behoort jouw bedrijf tot klasse 1?
  Vraag dan een milieuvergunning aan bij de deputatie van de provincie waar de exploitatie zal plaatsvinden. De milieuvergunning wordt toegekend of geweigerd binnen 4,5 maanden.
 • Behoort jouw bedrijf tot klasse 2?
  Vraag dan een milieuvergunning aan bij het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente waar de exploitatie zal plaatsvinden. De milieuvergunning wordt toegekend of geweigerd binnen 3,5 maanden.
 • Behoort jouw bedrijf tot klasse 3?
  Dan ben je enkel verplicht om dit te melden. Een modelformulier voor de melding van een klasse 3-bedrijf is ook vaak terug te vinden op de website van je gemeente.

Hulp bij aanvraag van de milieuvergunning

Heb je hulp nodig bij de aanvraag van jouw milieuvergunning?

 • Neem contact op met je gemeentelijke milieudienst.
 • Via het digitale eMIL-loket, kan je je aanvraag of melding online voorbereiden en je gegevens meteen valideren. Je moet daarna je aanvraag wel nog afdrukken en opsturen naar de bevoegde overheid.

Beroep

Als je milieuvergunning geweigerd wordt, kan je in beroep gaan tegen deze beslissing.

 • Bedrijven van klasse 1 kunnen beroep aantekenen bij de Vlaamse Regering.
 • Bedrijven van klasse 2 kunnen beroep aantekenen bij de deputatie van de provincie.

Reglement

Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning (VLAREM 1).