Gemeente Steenokkerzeel

Bouwpauze

In de gemeenteraadzitting van 24 juni 2021 werd beslist om vanaf 1 juli 2021 een bouwpauze in te voeren. De bouwpauze geldt voor een maximale periode van 2 jaar en heeft betrekking op het bouwen of creëren van een meergezinswoning.

De gemeenteraad herbevestigde de actualisatie van de gemeentelijke visie op kernversterking via de invoering van een tijdelijke bouwpauze aan de provincie Vlaams-Brabant met een aangepast toepassingsgebied in zitting van 18 november 2021.

De deputatie heeft op 13 januari 2022 formeel kennis genomen van het document 'Beleidsmatig Gewenste Ontwikkelingen - Bouwpauze Steenokkerzeel'.

De motivatie voor deze bouwpauze en het exacte toepassingsgebied is te raadplegen in de gemeenteraadsbeslissing, zie bijlage.