Gemeente Steenokkerzeel

Land- en tuinbouwschade

Extreme weersomstandigheden maar ook ziektes en plagen kunnen heel wat schade aanrichten aan land- en tuinbouwgewassen.

In eerste instantie kan hiervoor, door de schadelijder, een schademelding geregistreerd worden bij het Vlaams Rampenfonds, en dit uiterlijk tot 60 dagen na het schadelijk weersverschijnsel.
Pas nadat een het Vlaams Rampenfonds de omstandigheden als ramp heeft erkend kan effectief een schadevergoeding aangevraagd worden. 

Een geteisterde land- en tuinbouwer kan in dat geval de gemeentelijke schadecommissie (ook wel schattingscommissie genoemd) laten bijeenroepen.

Wens je de schattingscommissie bijeen te roepen, dan neem je best contact op met de dienst groenbeheer van de gemeente.

Voorwaarden

Let wel, in volgende gevallen wordt de schattingscommissie niet bijeengeroepen:

  • Indien de schade kleiner is dan 20% van de oppervlakte van een bepaalde teelt op een bedrijf, ongeacht het aantal percelen op dit bedrijf.
  • Schade door verkeerde cultuurtechnieken of onvoldoende zorg (vb. sproeischade).
  • Verlies door economische of speculatieve redenen (vb. een teelt die omwille van prijsvorming niet tijdig wordt geoogst).

Hoe loopt het verder?

  • Een medewerker van de gemeentelijke dienst zal je contacteren om een afspraak te maken voor het bezoek van de schattingscommissie.
  • De schattingscommissie wordt samengeroepen door het lokaal bestuur van Steenokkerzeel voor een eerste vaststelling van de geschatte schade waarbij een proces-verbaal wordt opgemaakt. Alle leden van de schattingscommissie en de getroffen land- of tuinbouwer ontvangen dit proces-verbaal.
  • Indien nodig wordt de schattingscommissie net voor de oogst opnieuw samengeroepen door het lokaal bestuur van Steenokkerzeel voor een tweede vaststelling van de geschatte schade aan de land- of tuinbouwteelten. Bij een nulopbrengst en totale vernietiging van de oogst is een tweede vaststelling niet nodig. Het proces-verbaal wordt verder aangevuld en aan alle leden van de commissie en de getroffen land- of tuinbouwer bezorgd.  

Opgelet: Sinds 1 januari 2020 geldt er een overgangsperiode van 5 jaar voor schade aan teelten in de landbouwsector. Tijdens de overgangsperiode wordt een tegemoetkoming voor teeltschade gradueel afgebouwd en zal de grootte van de vergoeding afhankelijk zijn van het afsluiten van een brede weersverzekering voor teelten. Dus vergeet zeker ook je eigen verzekeraar niet te contacteren.

Waarom is het proces-verbaal belangrijk?

Je hebt het proces-verbaal nodig:

  • voor aftrek van uitzonderlijke beroepsverliezen overeenkomstig de fiscale barema’s.
  • het PV kan aanvullend gebruikt worden bij het aanvragen van een tussenkomst van het Vlaams Rampenfonds.
  • als mogelijk bewijsstuk bij uitstel van betaling voor VLIF-dossiers.

Melding schade, aanvraag schadevergoeding of bezoek schattingscommissie