Gemeente Steenokkerzeel

Rentetoelage bij hinder openbare werken

Ondernemers kunnen hinder ondervinden van werkzaamheden die de toegang tot hun kantoor of winkel belemmeren. Minder klanten betekent minder inkomsten. Hoe langer de werkzaamheden duren, hoe groter het omzetverlies.

Om dat tijdelijke omzetverlies op te vangen, kan de onderneming een overbruggingskrediet afsluiten bij de bank. De Vlaamse overheid helpt daarbij door tussenbeide te komen in de rentelast.

Voorwaarden

  • De rentetoelage is er voor een ondernemer of kmo die hinder ondervindt van werkzaamheden die minstens een maand duren.
  • Het krediet moet worden verleend door een erkende kredietinstelling (bank).
  • De zelfstandige, of kleine of middelgrote onderneming, moet minstens één exploitatiezetel hebben in het Vlaamse Gewest die wordt getroffen door openbare werken.
  • De rentetoelage geldt zowel voor nieuwe overbruggingskredieten als voor bestaande beroepsleningen die al afgesloten werden voor de start van de werken.

Procedure

De onderneming moet de aanvraag voor een rentetoelage indienen uiterlijk binnen zes maanden na het beëindigen van de openbare werken.

Je vult het aanvraagformulier volledig in en mailt dat door naar de Cel Rentetoelage van Agentschap Innoveren en Ondernemen.

Kostprijs

Voor een nieuw overbruggingskrediet bedraagt de toelage 80% van de jaarlijkse rentevoet. Als de openbare werken minstens een jaar duren, bedraagt de toelage 100% van de jaarlijkse rentevoet. Op die manier wordt het overbruggingskrediet zo goed als gratis.

Voor een bestaande beroepslening die al was afgesloten voor het begin van de werkzaamheden, komt de Vlaamse overheid rechtstreeks tussenbeide in het intrestgedeelte van de aflossingen die tijdens de openbare werken vervallen, voor 80% of 100% al naargelang de duurtijd van de werkzaamheden.

In elk geval geldt een maximaal jaarlijks steunpercentage van 8% van het geleende bedrag. De totale rentetoelage bedraagt maximaal 50.000 euro.