Gemeente Steenokkerzeel

Inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een handicap

Een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) is een tegemoetkoming voor personen met een handicap die door hun handicap beperkt zijn in de mogelijkheden om te werken en die daardoor beschikken over een beperkt inkomen.

Voorwaarden

Op het ogenblik van de aanvraag:

  • moet je ouder zijn dan 21 jaar en jonger dan 65 jaar
  • moet jouw verdienvermogen beperkt zijn tot 1/3 van wat een gezond persoon op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen.

Procedure

Je vraagt de inkomensvervangende tegemoetkoming aan bij je OCMW.

Kostprijs

Het bedrag dat je ontvangt, hangt af van je gezinssituatie en de inkomsten van je gezin.

Wat meebrengen

  • Jouw ID-kaart