Gemeente Steenokkerzeel

Vlaamse zorgverzekering

De Vlaamse zorgverzekering biedt zwaar zorgbehoevenden een tegemoetkoming of tenlasteneming in de kosten voor niet-medische zorg. Deze verplichte verzekering bestaat sinds 1 oktober 2001.

De Vlaamse zorgverzekering is niet hetzelfde als de ziekteverzekering en heeft dus niets te maken met een hospitalisatieverzekering of andere aanvullende verzekeringen die mutualiteiten aanbieden.

Voorwaarden

De Vlaamse zorgverzekering is een verplichte verzekering voor iedereen die in Vlaanderen woont en ouder is dan 25 jaar.

  • Wie in Vlaanderen woont of komt wonen, is verplicht aan te sluiten indien hij of zij 26 of ouder is (aansluiten in het jaar dat hij of zij 26 wordt). Hierop zijn uitzonderingen mogelijk (bijvoorbeeld uitgaande grensarbeider, ingeschrevene wachtregister, ...).
  • Wie in Brussel woont, kan zich vrijwillig aansluiten. Hierop zijn uitzonderingen mogelijk (bijvoorbeeld uitgaande grensarbeider, ingeschrevene wachtregister, ...).
  • Wie in Wallonië of het buitenland woont, is vrijgesteld van aansluiting. Hierop zijn uitzonderingen mogelijk (bijvoorbeeld inkomende grensarbeiders moeten wel aansluiten).

Voor meer informatie over wie moet aansluiten en wie vrijgesteld wordt, kan je terecht bij het Vlaams Zorgfonds.

Procedure

Om aan te sluiten bij de Vlaamse zorgverzekering moet je lid worden bij één van de 7 erkende zorgkassen in Vlaanderen. Je hebt drie mogelijkheden:

  1. de zorgkas van jouw mutualiteit (waar je je ziekteverzekering of een aanvullend product hebt):
  2. de zorgkas van DKV
  3. de Vlaamse Zorgkas

De contactgegevens van deze erkende zorgkassen vind je op de website van de Vlaamse zorgverzekering.

Normaal gezien krijg je van de zorgkas van jouw ziekenfonds een uitnodiging tot het betalen van je bijdrage in het jaar dat je 26 wordt of wanneer je in Vlaanderen of Brussel komt wonen.

Zodra je je eerste bijdrage betaalt, ben je aangesloten bij de Vlaamse zorgverzekering. Voor de volgende jaren zal de zorgkas waarbij je je hebt aangesloten, je uitnodigen om de verschuldigde bijdrage te betalen.

Indien je verplicht bent om aan te sluiten en je doet dit niet uit eigen beweging, dan word je automatisch (ambtshalve) aangesloten bij de Vlaamse Zorgkas.

Let op!
Indien je minstens 3 bijdragen, na een aangetekend schrijven, nog steeds niet betaald hebt, krijg je een een administratieve geldboete van 250 euro (100 euro bij verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering). Daarnaast loop je ook een schorsing op van 4 maanden per jaar dat je je bijdrage na 31 december van dat jaar betaald hebt.

Kostprijs

Vanaf 1 januari 2015 betaal je jaarlijks een ledenbijdrage van 50 euro. Wanneer je in aanmerking voor een verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering betaal je 25 euro.
 

Reglement

Decreet 30 maart 1999: organisatie van de zorgverzekering.

Uitzonderingen

Wie 26 jaar is en in Vlaanderen woont, moet verplicht aansluiten bij de Vlaamse zorgverzekering.
Hierop zijn enkele uitzonderingen mogelijk. Zo kunnen inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zich vrijwillig aansluiten. Grensarbeiders en werknemers van internationale organisaties moeten zich in bepaalde gevallen aansluiten.