Gemeente Steenokkerzeel

Slachtbrief of slachtbewijs

Wil je als particulier een dier slachten, dan moet je die slachting registreren.

Voorwaarden

 • Grote dieren (paarden, runderen) moeten in het slachthuis geslacht worden.
 • Varkens, geiten en schapen mogen thuis geslacht worden. Ook deze slachting moet je registreren.
 • Voor het slachten van kippen, konijnen en klein wild is geen toelating nodig.

Procedure

Particuliere slachting buiten het slachthuis

Kies je voor een particuliere slachting buiten het slachthuis, dan moet je elke slachting persoonlijk aangeven bij het gemeentebestuur - minstens 2 werkdagen vóór de slachting. Vergeet niet het sanitelnummer of oornummer van het te slachten dier mee te brengen.

Slachtingen in het slachthuis

Kies je voor een slachting in het slachthuis en heb je een registratienummer, dan moet je niet elke keer opnieuw een slachtbrief halen bij jouw gemeente. Je kan voor elke slachting rechtstreeks naar het slachthuis gaan.

Wat meebrengen

Particuliere slachting buiten het slachthuis

Dit betreft het slachten van dieren waarvan het vlees uitsluitend mag worden aangewend voor de behoeften van de eigenaar en zijn gezin. In geen geval mag het vlees (ook niet een deel ervan) in de handel worden gebracht of aan derden worden afgestaan.

Varkens kan je zowel in een slachthuis laten slachten als bij jouw thuis.

Je geeft de slachting minimaal twee werkdagen op voorhand aan in het gemeentehuis. Je moet hier geen afspraak voor maken. De slachtaangifte is 8 dagen geldig.

Wat breng je mee?

 • je identiteitskaart
 • je registratienummer van het FAVV
 • het beslagnummer van het bedrijf waar je het dier kocht
 • alle gegevens over het dier

Je ontvangt een aangiftebewijs. Dit bewaar je tot het einde van het jaar volgend op de slachting.

Slachtingen in het slachthuis

Wil je een dier laten slachten in het slachthuis? Dan zorgt het slachthuis zelf voor de slachtvergunning. Als je nog geen registratienummer hebt, kan je dat aanvragen bij de PCE.

Wat breng je mee?

 • je identiteitskaart
 • je registratienummer van het FAVV
 • het beslagnummer (vraag dit aan de veehandelaar waar je het dier kocht)
 • alle gegevens over het dier
   

Meer info

Hoe vraag je een registratienummer aan?

Je moet je eenmalig registreren bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). Je krijgt dan een uniek registratienummer.

Het nummer aanvragen kan via:

de Provinciale Controle Eenheid van het FAVV (PCE) voor Vlaams-Brabant:

Greenhill campus
Interleuvenlaan 15 blok E
Researchpark Haasrode 1515
B-3001 Leuven

Tel.: +32 16 39 01 11
Fax: +32 16 39 01 05

Het registratienummer kan ook worden aangevraagd bij de afdeling Burgerzaken van de gemeente.