Gemeente Steenokkerzeel

Stedenbouwkundig uittreksel

Bij de verkoop van een woning moet je stedenbouwkundige informatie ter beschikking stellen aan de koper. Het betreft informatie over stedenbouwkundige vergunningen, eventuele bouwovertredingen, voorkooprecht van andere partijen en verkavelingsvoorschriften.

Die stedenbouwkundige informatie kan je verkrijgen door een uittreksel te vragen uit het vergunningenregister en het plannenregister. Dit heet een stedenbouwkundig uittreksel.

Voorwaarden

Een stedenbouwkundig uittreksel moet je mee afleveren bij de verkoop van een woning. Het uittreksel mag op het moment van de verkoop niet ouder zijn dan één jaar.

Procedure

  • Jij of jouw notaris dient jouw aanvraag in bij het gemeentehuis of bezorgt ze per brief aan de gemeente of per mail via notaris@steenokkerzeel.be.
  • Het stedenbouwkundig uittreksel wordt afgegeven binnen een termijn van dertig dagen, die ingaat op de dag na deze van de ontvangst van de aanvraag.

Voor meer informatie kan je terecht bij de dienst Omgeving.

Kostprijs

 Uittreksel uit het plannenregister  25 euro 
 Uittreksel uit het vergunningenregister  25 euro
Stedenbouwkundig uittreksel met notariële inlichtingen   75 euro