Gemeente Steenokkerzeel

Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB)

De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) is een tegemoetkoming die je kan ontvangen als je 65 jaar of ouder bent én als jouw handicap jouw zelfredzaamheid beperkt. Dat wil zeggen dat je moeilijkheden ondervindt bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten:

 • je verplaatsen
 • eten bereiden en nuttigen
 • je verzorgen en aankleden
 • je woning onderhouden en huishoudelijke taken doen
 • gevaar inschatten en vermijden
 • contacten onderhouden met andere personen.
 • …..

Met de THAB kunnen ouderen met een beperking door ziekte of handicap en met een beperkt inkomen bijkomende kosten deels financieren.

De THAB is daarom een belangrijk instrument om:

 • ouderen de mogelijkheid te geven thuis te blijven wonen
 • de financiële toegankelijkheid van de rustoorden te verbeteren.

Voorwaarden

Vanaf de leeftijd van 65 jaar kan een persoon met een handicap een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden krijgen. Deze tegemoetkoming wordt toegekend op grond van welomschreven criteria, zoals:

 • de leeftijd
 • de nationaliteit
 • de woonplaats
 • de inkomsten (inclusief die van de persoon waarmee hij een huishouden vormt)
 • de mate van zelfredzaamheid

Procedure

Om een aanvraag in te dienen ga je naar de sociale dienst van het OCMW en zeg je dat je een aanvraag wil doen voor de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden . Je kan je hiervoor ook aanmelden bij jouw ziekenfonds.

Als je je niet kunt verplaatsen komt de sociaal assistente van het OCMW bij jou thuis of iemand anders mag in jouw plaats de aanvraag gaan indienen.

De persoon die in jouw plaats gaat moet meerderjarig zijn (minimum 18 jaar) en de volgende documenten bij zich hebben:

 • jouw en zijn identiteitskaart
 • een door jou gedateerd en ondertekend document (volmacht) dat hem toestaat in jouw plaats een aanvraag in te dienen.

De aanvraag gebeurt volledig digitaal. Jouw medische gegevens worden door de bevoegde overheidsdiensten bij jouw behandelend geneesheer opgevraagd.

Na indiening van het dossier kan je opgeroepen worden door een arts van de overheid om jouw zelfredzaamheid te bepalen maar niet iedereen wordt echter opgeroepen voor een medisch onderzoek. Soms wordt een beslissing genomen op basis van het medische verslag van je huisarts;

Op basis van het medisch onderzoek wordt het maximumbedrag van de tegemoetkoming berekend  waarop de persoon met een handicap aanspraak kan maken. Aan de hand van je gezinssituatie en het inkomen van je gezin, beslist men vervolgens of je recht hebt op de THAB, en hoeveel de tegemoetkoming bedraagt. Enkel personen met een bescheiden inkomen kunnen een THAB krijgen.