Gemeente Steenokkerzeel

Aankoop van een sociale woning bij een SHM

De sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM´s) bieden in het Vlaamse Gewest woningen en bouwgronden aan tegen gunstige voorwaarden aan mensen met een bescheiden inkomen.

SHM's verkopen:

 • sociale koopwoningen
 • sociale bouwgronden (= kavels)
 • middelgrote koopwoningen
 • middelgrote bouwgronden (= kavels).

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de aankoop van een sociale koopwoning of sociale bouwgrond moet je aan volgende voorwaarden voldoen:

 • Je bent 18 jaar of ouder
 • Je hebt geen eingendom
 • Op de referentiedatum, mag jouw inkomen van het laatst bekende aanslagbiljet voor de personenbelasting niet lager zijn dan 9.039 euro en niet hoger zijn dan:
  • 36.121euro voor een alleenstaande persoon zonder personen ten laste.
  • 39.728euro voor een alleenstaande persoon met een ernstige handicap zonder personen ten laste
  • 54.176 euro in alle andere situaties. Dit bedrag mag verhoogd worden met 3.572 euro per persoon ten laste.

Alle details over de voorwaarden vind je op de website van de VMSW.

 

Hou ook rekening met de verplichtingen wanneer je een sociale woning koopt.

 

Procedure

Inschrijving

Om je in te schrijven neem je best eerst telefonisch contact op met een SHM in de buurt waar je wil wonen.

Wanneer je langs gaat neem je best volgende documenten mee:

 • je meest recente aanslagbiljet van de personenbelasting
 • documenten over het niet-belastbaar inkomen van bv. mutualiteit, de RVA, het OCMW
 • een attest in verband met de samenstelling van je gezin (verkrijgbaar bij de gemeente) en eventueel de kinderbijslag, wezentoelage, een ernstige handicap van een lid van het gezin
 • eventueel een attest over onteigening, ongeschiktverklaring of onbewoonbaarverklaring van jouw huidige woning.

Als je aan alle voorwaarden voldoet, kan je je laten inschrijven in het inschrijvingsregister bij de SHM.
Je kan je inschrijven voor een onbeperkt aantal inschrijvingsregisters bij een onbeperkt aantal SHM's.

Toewijzing

Wanneer een sociale koopwoning of kavel klaar is voor verkoop, wordt het goed in principe toegewezen volgens de chronologische volgorde in het inschrijvingsregister.

Er gelden wel bepaalde voorrangsregels.

Meer informatie over voorwaarden, procedure en toewijzing vind je op de website van de VMSW of kan je navragen bij jouw SHM.

Voor de aankoop van een betaalbare woning of bouwgrond in de Vlaamse rand rond Brussel kan je terecht bij Vlabinvest.

Kostprijs

De prijs van een sociale koopwoning of kavel is uiteraard afhankelijk van de ligging, de oppervlakte, de grootte van de woning enz.

Voor een sociale koopwoning moet je bovenop de aankoopprijs, btw (op de woning) en registratierechten (op de grond) betalen. Voor de grond bij een sociale koopwoning betaal je een uitzonderlijk verlaagd registratierecht van 1,5%. Er geldt ook een verlaagd btw-tarief van 6%.

Voor een sociale kavel betaal je de normale 10% registratierechten. Als achteraf blijkt dat de woning die je op de kavel bouwt voldoet aan de voorwaarden voor het verlaagde registratierecht van 5%, dan krijg je het verschil terug.

Voor de aankoop van een sociale woning of kavel kan je een Vlaamse Woonlening krijgen, dat is een woonkrediet aan een voordelig tarief.  Meer informatie vind je op de website van de Vlaamse woonlening.