Gemeente Steenokkerzeel

Ongeschikte en/of onbewoonbare woningen

Alle woningen in Vlaanderen die niet aan de minimale kwaliteitsnormen voor basiscomfort, veiligheid en gezondheid voldoen, kunnen ongeschikt of onbewoonbaar verklaard worden.

 

Voorwaarden

Alleen woningen of kamerwoningen die niet aan de minimale kwaliteitsnormen voldoen, kunnen ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaard worden. Gebouwen of gebouwgedeelten zonder woonfunctie, zoals een fabriekspand, niet.

Procedure

De burgemeester beslist om een woning ongeschikt en/of onbewoonbaar te verklaren.

  • ongeschikt: jouw woning heeft minstens 15 strafpunten. Die strafpunten vind je op het technisch verslag van het woningonderzoek.
  • onbewoonbaar: de bewoning houdt een veiligheids- en/of gezondheidsrisico in.
    Elke woning die door de burgemeester ongeschikt en/of onbewoonbaar is verklaard, wordt opgenomen op een Vlaamse inventaris.

Als bewoner van een ongeschikte of onbewoonbare woning kan je bij de gemeente een onderzoek tot ongeschikheid of onbewoonbaarheid aanvragen.

Wonen-Vlaanderen voert het technische onderzoek van de woning uit en adviseert de burgemeester over ongeschiktheid of onbewoonbaarheid ervan. De burgemeester hoort de betrokken partijen (verhuurder en bewoners) en neemt een eindbeslissing. Met een besluit kan de burgemeester de woning ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaren.

Als eigenaar van een ongeschikte of onbewoonbare woning is het de bedoeling dat je je woning zo snel mogelijk weer in orde brengt. Als de woning na een jaar nog steeds op de inventaris staat, zal je als eigenaar een heffing moeten betalen, tenzij de inventarisbeheerder je een vrijstelling of schorsing heeft toegekend. Meer informatie vind je in de brochure 'ongeschiktheid onbewoonbaarheid'.

Woningen die niet langer ongeschikt en/of onbewoonbaar zijn kunnen van de inventaris geschrapt worden d.m.v. een conformiteitsattest.

Reglement

Decreet houdende de Vlaamse Wooncode

Op 1 februari 2008 zijn de huidige kwaliteitsnormen in werking getreden.