Gemeente Steenokkerzeel

Financiële steunverlening

Als je bepaalde facturen niet kan betalen, kan het OCMW je een geldelijke tussenkomst verlenen:

 • tussenkomst in huurlast
 • tussenkomst in huurwaarborg
 • tussenkomst in de facturen van water, gas en elektriciteit
 • tussenkomst in mutualiteitsbijdragen
 • tussenkomst in ziekenhuisfacturen
 • tussenkomst in medische - en paramedische kosten
 • tussenkomst in begrafeniskosten
 • tussenkomst in rusthuiskosten
 • voorschotten op sociale uitkeringen
 • ...

Voor wie

Iedere meerderjarige inwoner van Steenokkerzeel.

Voorwaarden

Je bent niet in de mogelijkheid om je facturen te betalen.

Procedure

Je meldt je aan bij het OCMW of indien je zelf niet kan komen, komt de maatschappelijk werker bij je thuis. Samen met jou zet ze alle problemen op een rij en zoekt uit hoe het OCMW jou het beste hulp kan bieden.

Afhandeling

De maatschappelijk werk(st)er start een sociaal en financieel onderzoek en verzamelt alle gegevens voor het sociaal verslag. Op basis van dit verslag zal het bijzonder comité voor de sociale dienst een beslissing nemen. Nadien word je schriftelijk in kennis gesteld van die beslissing. Als je niet akkoord gaat, kan je hiertegen beroep aantekenen.

Wat meebrengen

 • je identiteitskaart
 • bewijzen van je inkomsten en uitgaven
 • een rekeninguittreksel van je huidige saldo
 • alle openstaande facturen