Gemeente Steenokkerzeel

Verdienstelijke inwoner

Het gemeentebestuur geeft jaarlijks een erkenning aan een persoon die zich met veel energie inzet voor andere mensen en de samenleving.
Ken jij iemand die altijd in de weer is voor Jan en alleman? Iemand die door iedereen graag gezien is omwille van zijn bekommernis? Iemand die zich altijd belangeloos inzet voor andere mensen en de samenleving? Dit kan gaan over iemand die zich al jaren inzet in een jeugdbeweging of jeugdhuis, een sportverenging, een kookouder is op kamp … Maar evengoed kan het iemand zijn die zorgt voor een buur, die actief is in het welzijnswerk of in één van onze scholen, of de bibliotheek, …

Voor wie

Alle personen die te Steenokkerzeel gedomicilieerd zijn en die zich met liefde en passie belangeloos inzetten voor een individueel persoon of voor de gemeenschap.

Voorwaarden

Elke inwoner van Steenokkerzeel kan één of meerdere kandidaten voorstellen.
Let op! Je kan jezelf niet als kandidaat voordragen.

Procedure

De kandidaturen moeten gericht worden aan het college van burgemeester en schepenen via het speciale nominatieformulier en dit vóór 31 maart van elk jaar.