Gemeente Steenokkerzeel

Domein van Perk

Ligging :

Eind van de Kerkdreef, begin Breemstraat (deelgemeente Perk)

Geschiedenis :

De private dreef die toegang verschaft tot het kasteel telt vier bomenrijen. Dit komt vaak voor bij kastelen. De middengang was bedoeld voor bezoekers van adel en hoge personaliteiten, de zijgangen waren bestemd voor bezoekers van lagere rang. En het kasteel heeft heel wat belangrijke bezoekers gekregen. In 1696 nam de prins van Nassau-Saarbrück, generaal der legers van de Verenigde Provinciën er zijn intrek.

Op 9 mei 1746 logeerde hier Lodewijk XV, koning van Frankrijk, die enige dagen tevoren te Brussel zijn triomfantelijke intrede had gehouden.
Veldmaarschalk Montgomery bracht er een bezoek aan generaal Dempsey, die van hieruit de slag rond Arnhem leidde in de Tweede Wereldoorlog.

Oorspronkelijk bestond het kasteel in de 12de eeuw enkel uit een versterkte houten toren; later werd die uit steen gebouwd. Deze toren bevond zich op de plaats van het huidige voorterras en diende als uitkijkpost en voorhoede voor de andere heerlijkheden in de omgeving, tot op het ogenblik dat de heren van Perk zich hier kwamen vestigen en het kasteel gingen uitbreiden.
Godefridus van Schoten was de eerste heer van Perk, van wie vermelding wordt gemaakt in de Vrijheidskeure van Vilvoorde uit 1196.
Achtereenvolgens kwam Perk onder de heren van Wezemaal, de heren van Boutersem, de heren van Leefdaal en de familie van Waver. In 1400 kwam het door erfenis onder het bewind van de familie de Baronaige. In 1626 werd Frederik de Marselaer, via zijn vrouw Margareta de Baronaige, heer van Perk. Toen de laatste mannelijke afstammeling van de familie de Marselaer in 1718 kinderloos stierf, kwam Perk onder de familie Van Steelant. Het wapen van Perk was, tot voor de fusie, dat van de familie Van Steelant..

Gedurende de Franse overheersing in 1809 werd Perk aangekocht door Pieter Bounder van Melsbroek, een Frans officier. Deze verkocht zijn goederen in 1833 aan graaf Prosper Christyn de Ribaucourt, die senator was voor Dendermonde.
In 2007 overleed graaf Daniël de Ribaucourt. De huidige bewoner is graaf Paul de Lannoy. We benoemen het kasteel voortaan als het 'kasteel van Perk'.
Het kasteel wordt gerekend onder de mooiste heerlijkheden in de omgeving van Brussel. Het telt meer dan 200 kamers en werd in de loop der tijden herhaaldelijk aangepast aan de noden van de toenmalige bewoners.
Het huidige kasteel dateert deels uit de 17de en deels uit de 18de eeuw en is herbouwd in de 19de eeuw.
Het omheinde gedeelte van het park omvat niet minder dan 90 ha weiden, bossen, gronden en vijvers, en voorwaar een echt natuur- en vogelreservaat. De vijvers zelf hebben een oppervlakte van 7 ha.