Gemeente Steenokkerzeel

Geschiedenis van het wapenschild

Sedert de fusie van gemeenten op 1 januari 1977 is Steenokkerzeel samengesteld uit volgende deelgemeenten: Steenokkerzeel, Melsbroek en Perk.

Oorsprong van het wapenschild

Twee van de drie deelgemeenten hadden vóór de fusie een wapen, namelijk Melsbroek en Perk.

Het wapen van Melsbroek is terug te vinden op een zegel van de schepenbank van Melsbroek uit 1698. Het op dit zegel afgebeelde wapen is dat van de familie de Locquenghien. Deze familie waren heren van Melsbroek van het begin van de 16de tot het begin van de 18de eeuw.
Melsbroek ontving officieel een gemeentewapen in 1956.

Het wapen van Perk is dit van de heren van Steelant die in de 18de eeuw baronnen van Perk waren. Het wapen werd beschreven als volgt:
Van keel (rood) met een dwarsbalk van zilver, getralied van lazuur in de vorm van 4 schuinkruisen.
Perk ontving officieel een gemeentewapen in 1968.

De voormalige gemeente Steenokkerzeel had geen officieel wapen. In het Algemeen Rijksarchief te Brussel steken twee zegels van de Ancien Régime schepenbank van Steenokkerzeel, gedateerd 18 maart 1538 en 20 mei 1566. Deze zegels vertonen een wapenschild met ronde punt waarop drie gekroonde klimmende leeuwen voorkomen. Het gaat hier om het wapen van de familie de Lannoy, heren van Steenokkerzeel van 1511 tot 1577.

Het wapen werd beschreven als volgt:
In zilver drie leeuwen van sinopel, geklauwd en getongd van keel, gekroond van goud.

Het huidige wapenschild stamt dus eigenlijk af van wapenschilden van Steelant (Perk), de Lannoy (Steenokkerzeel) en het oorspronkelijke wapen de Locquenghien (Melsbroek).
Fusiegemeente Steenokkerzeel ontving officieel het gemeentewapen in 1986.

Beschrijving huidig wapenschild

Ingebogen gekapt

  1. in zilver drie leeuwen van sinopel, geklauwd en getongd van keel, gekroond van goud
  2. in keel een dwarsbalk van zilver, getralied van lazuur
  3. in goudhermelijn een leeuw van sinopel, geklauwd en getongd van keel.

Gemeentelijke vlag

Buiten het wapenschild heeft de gemeente Steenokkerzeel sinds 1 juli 1986 ook een officiële vlag die als volgt wordt beschreven:

Van keel, aan de hijs rechteronderkwartschijf van zilver, aan het uiteinde linkeronderkwartschijf van goud. Verhoudingen zijn 2:3.