Gemeente Steenokkerzeel

Bestrijden van bruine ratten

Waar komt een bruine rat voor?

De bruine rat komt voor op vochtige, niet te warme, beschutte plaatsen. Plaatsen waar er in de buurt voldoende voedsel, beschutting en water aanwezig zijn: oevers van sloten en dijken, riolen, houtopslagplaatsen, kelders, stallen, ...

Waarom bestrijden?

De bruine rat richt aanzienlijke schade aan. Hij vreet aan landbouwgewassen, vervuilt voedselvoorraden, brengt knaagschade toe aan bv. isolatiemateriaal en elektriciteitskabels. Zij brengen ook ziektes via hun haren en uitwerpselen over. Als je ze opmerkt, is het aangewezen om ze zo snel mogelijk te bestrijden. De bruine rat plant zich immers het hele jaar door voort en heeft amper natuurlijke vijanden. 60 jongen per jaar is voor één vrouwtje niet uitzonderlijk.

Procedure

Iedereen is bij wet verplicht om op zijn eigen terrein de bruine rat te bestrijden (Koninklijk Besluit van 19 november 1987).

De beste manier om ze te bestrijden is PREVENTIE: voorkomen dat er voedsel, beschutting, water aangeboden wordt. Dat is niet altijd mogelijk. Voor kleine populaties (moeilijk in te schatten) of als signaalfunctie kan de bruine rat met mechanische middelen (klemmen, vangkooien) gevangen worden. Maar gezien de bruine rat intelligent en wantrouwig is, zijn deze middelen niet altijd even efficiënt. In zo'n geval kan de bruine rat bestreden worden met chemische bestrijdingsmiddelen, nl. rodenticiden op basis van antibloedstollingsmiddelen. Scherm deze bestrijdingsmiddelen af voor andere dieren en kinderen en plaats ze op de duidelijke rattensporen. Volg ook altijd goed de gebruiksaanwijzing op de verpakking.

Afhandeling

De gemeente helpt bij het bestrijden. Zij bestrijden autonoom de bruine rat langsheen gemeentelijke waterlopen, bij openbare gebouwen en terreinen en bij rioleringstoegangen. Op aanvraag komt een gemeentelijk deskundige afgevaardigde bij je langs.