Gemeente Steenokkerzeel

Waarschuwing bevolking (sirenes)

Bij een ongeval, brand, ontploffing, nucleair incident, ... kan het nood- en interventieplan in werking worden gesteld en kan de bevolking via een netwerk van 540 sirenes gewaarschuwd worden.

  • Dagelijks stille testen

Twee maal per dag worden alle sirenes getest middels een geluid dat niet waarneembaar is voor het menselijk gehoor.

  • Driemaandelijkse luide test

Elke eerste donderdag van elk trimester, tussen 11.45 en 13.15 u., worden de sirenes getest. Tijdens deze test brengen zij een luide huiltoon voort, gevolgd door de gesproken boodschap "proefsignaal". Dit wordt 1x herhaald en de hele test duurt ongeveer 1 minuut.

Bij reëel gevaar worden de huiltonen veel langer uitgestuurd en, indien nodig, meermaals herhaald.

  • Sirenes

In de buurt van Seveso-bedrijven (hoge drempel) en nucleaire installaties kan je deze sirenes vinden.
Om de opstelplaatsen te kennen: raadpleeg www.seveso.be

De elektronische sirenes werken onafhankelijk van het energie- en telecommunicatienetwerk. Zonnepanelen zorgen ervoor dat de nodige energie kan opgeslagen worden in batterijen.

De sirene brengt twee geluiden voort, die op www.seveso.be kunnen beluisterd worden:

  • Een huiltoon ( sirene )
  • Een gesproken boodschap ( bvb. sluit ramen en deuren ...)

Andere verwittigingskanalen?

Buiten de elektronische sirenes kunnen volgende middelen eveneens aangewend worden:

  • Omroepwagens van de politie
  • SMS berichten
  • Telefonische oproepen
  • Radio en TV
  • ...

Wat doen als je een sirene hoort?

  Blijf binnen of ga naar binnen. Schuilen in het dichtst bijzijnde gebouw is een eenvoudige, snelle en doeltreffende maatregel om jezelf te beschermen. Blijf binnen tot het alarm officieel opgeheven wordt.
  Sluit ramen en deuren. Neem plaats in een centrale ruimte op het gelijkvloers van het gebouw en verwijder je van vensters, die minder bescherming bieden dan muren.
  Luister naar de radio en kijk TV voor verdere aanbevelingen en informatie.
  Telefoneer niet onnodig. De overbelasting van het telefoonnetwerk kan de hulpverlening verstoren.
  Laat de kinderen op school. Binnen blijven is ook hun beste bescherming. De leerkrachten volgen dezelfde richtlijnen als jij.

 Info: Federale Overheidsdienst Binnenlandse zaken - www.ibz.be