Gemeente Steenokkerzeel

Bestrijden van invasieve exoten

De buxusmot, de maïswortelboorder, de loofhoutboktor, de Japanse & Sachalinse duizendknoop, de reuzenbereklauw, de huiskraai, de geelwangschildpad, de stierkikker, de Aziatische hoornaar, de reuzenbalsamien en vele andere soorten worden steeds dominanter in onze natuur en/of bedreigen onze tuinplanten, bossen en landbouwgewassen. Het zijn allen invasieve exoten.

Exoten zijn soorten die van nature niet in onze streken voorkomen. Het zijn uitheemse planten, dieren of micro-organismen (bv. schimmels) die hier niet op eigen kracht zijn geraakt, maar wel door toedoen van de mens, bijvoorbeeld door transport.

Het aantal exoten neemt jaarlijks toe, wereldwijd. In Europa zijn bijna 11.000 uitheemse soorten in de natuur vastgesteld. Ook in Vlaanderen neemt het aantal exoten toe.

De meeste uitheemse soorten veroorzaken geen problemen omdat ze niet kunnen overleven in onze vrije natuur. Sommige exoten kunnen zich wel vestigen, maar groeien niet uit tot een plaag en richten daardoor geen schade aan. Maar als een exoot zich vestigt én zich explosief voortplant, kan die wel enorme schade veroorzaken. In dat geval spreekt men van een 'invasieve exoot'.

Procedure

Sinds 2015 is de Europese verordening invasieve exoten van kracht. Deze stelt dat soorten opgenomen op de Europese lijst van invasieve exoten niet meer mogen gehouden, verkocht en getransporteerd worden en verplicht terreineigenaars en -beheerders om deze soorten actief te bestrijden.

De plantensoorten en diersoorten die op deze lijst staan, vind je terug op Ecopedia.

Hier vind je:

  1. de planten die opgenomen zijn op de lijst van voor de Europese Unie zorgwekkende invasieve uitheemse soorten. Deze soorten mogen niet gehouden, verhandeld, getransporteerd, of geteeld worden, en niet worden vrijgesteld in de natuur. Daarnaast heeft elke terreinbeheerder de plicht deze soort te bestrijden.
  2. de uitheemse plantensoorten die in Vlaanderen voor een negatieve impact op biodiversiteit, economie of volksgezondheid zorgen.
  3. de dieren die opgenomen zijn op de lijst van voor de Europese unie zorgwekkende invasieve soorten en hun beheer. Bemerk dat de Europese lijst een dynamische lijst is die regelmatig wordt aangevuld.

Ondanks preventieve maatregelen, hebben een aantal soorten zich (lokaal) kunnen vestigen in Vlaanderen. Voor nieuw opduikende populaties kunnen snel opsporen en ingrijpen tot lokale uitroeiing leiden. Voor grotere, gevestigde populaties is het belangrijk om steeds een zinvolle en haalbare strategie in functie van de beschikbare middelen en rekening houdend met de lange termijndoelstellingen van het gebied uit te werken.

De milieu- en groendienst tracht de haalbare informatie over de invasieve exoten in Steenokkerzeel te bundelen.