Gemeente Steenokkerzeel

OCMW

De afkorting OCMW staat voor het 'Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn'. Het OCMW staat ten dienste van alle inwoners ongeacht de leeftijd, de sociale situatie en de politieke of godsdienstige overtuiging.

Het OCMW heeft de opdracht om voor elke persoon een menswaardig bestaan te verzekeren. Die opdracht vloeit voort uit het eerste artikel van de zogenaamde OCMW-wet van 8 juli 1976: "Elke persoon heeft recht op maatschappelijke dienstverlening. Deze heeft tot doel eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. Er worden openbare centra voor maatschappelijk welzijn opgericht, die onder de door deze wet bepaalde voorwaarden, tot opdracht hebben deze dienstverlening te verzekeren."

Het OCMW biedt financiële en materiële hulp, staat in voor psychologische en sociale begeleiding, budgetbeheer en juridisch advies. Bovendien heeft het OCMW Steenokkerzeel ook een aantal thuisdiensten zoals: poets – en klusjesdienst en dienst warme maaltijden.

Goed opgeleide en ervaren mensen zullen je op een discrete manier begeleiden in de zoektocht naar hulp en steun.

Meer informatie over deze diensten en hun procedures vind je terug in dit overzicht.