Gemeente Steenokkerzeel

Equivalent leefloon

Het equivalent leefloon is financiële steun voor personen die geen recht hebben op een leefloon, maar die zich wel in een vergelijkbare noodsituatie bevinden.

Voorwaarden

Aan volgende voorwaarden moet verplicht voldaan worden om van het equivalent leefloon te kunnen genieten:

 • je werkelijke verblijfplaats in België hebben en beschikken over een geldige verblijfsvergunning en ingeschreven zijn in het vreemdelingenregister
 • je bent meerderjarig (= 18 jaar of ouder) of  minderjarig met kind(eren) ten laste
 • je beschikt niet over voldoende inkomsten, je kunt er geen aanspraak op maken en je bent niet in staat ze te verwerven door persoonlijke inspanningen of andere middelen
 • je bent bereid om te werken, tenzij dat niet kan om redenen van gezondheid of billijkheid
 • je hebt eerst je recht op andere mogelijke sociale uitkeringen gebruikt. Voorbeelden: je recht op werkloosheidsuitkering, pensioen, studietoelage ... je moet het leefloon beschouwen als een laatste toevlucht.

Het bedrag waarop je recht hebt, wordt bepaald op basis van jouw familiale toestand. Er bestaan drie categorieën:

 • Samenwonende: wanneer je met iemand samenwoont met wie je de uitgaven voor het huishouden (huur, energie, enz.) deelt, word je beschouwd als “samenwonende”.  Dat moet niet noodzakelijk met je partner zijn.
 • Alleenstaande: wanneer je alleen woont, word je beschouwd als een “alleenstaande”.
 • Samenwonend met gezinslast: wanneer je minstens één minderjarig kind ten laste hebt, word je beschouwd als “met gezinslast”.

Het bedrag hangt af van de categorie waartoe je behoort.

Het OCMW kan eventueel ook  andere voorwaarden koppelen aan de toekenning van het equivalent leefloon met het oog op maatschappelijke integratie.

Procedure

Je vraagt het equivalent leefloon aan bij het OCMW van jouw hoofdverblijfplaats. De sociaal assistente zal vervolgens een sociaal en financieel onderzoek starten en daarbij de nodige bewijsstukken vragen. Het Vast Bureau neemt op basis van het sociaal verslag een beslissing.

Wat meebrengen

 • identiteitsdocument
 • huurovereenkomst
 • laatste inkomstenbewijzen
 • rekeninguittreksels, enz.