Gemeente Steenokkerzeel

RUP 10 Steen III

Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Bedrijvenzone Steen III en omgeving wordt opgemaakt met het oog op de globale inrichting van het bedrijventerrein Steen III en de directe omgeving langs de Perksesteenweg en de Haachtsesteenweg. In overleg met de gemeente Steenokkerzeel werd door de POM een visie op het volledige gebied ontwikkeld die de basis vormt voor de uitwerking van het RUP. Concreet wenst de gemeente middels het RUP de mogelijkheid te creëren om op termijn de zones rond het aan te leggen bedrijventerrein, waarin zich woningen en bedrijven bevinden, planologisch beter in te passen. Hierdoor wordt de mobiliteit, de woonkwaliteit en de ruimte voor bedrijvigheid geoptimaliseerd.