Gemeente Steenokkerzeel

RUP 10 Steen III

Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Bedrijvenzone Steen III en omgeving wordt opgemaakt met het oog op de globale inrichting van het bedrijventerrein Steen III en de directe omgeving langs de Perksesteenweg en de Haachtsesteenweg. In overleg met de gemeente Steenokkerzeel werd door de POM een visie op het volledige gebied ontwikkeld die de basis vormt voor de uitwerking van het RUP. Concreet wenst de gemeente middels het RUP de mogelijkheid te creëren om op termijn de zones rond het aan te leggen bedrijventerrein, waarin zich woningen en bedrijven bevinden, planologisch beter in te passen. Hierdoor wordt de mobiliteit, de woonkwaliteit en de ruimte voor bedrijvigheid geoptimaliseerd.

Historiek van het dossier:

  • 2013: start besprekingen met POM (Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij) voor de ontwikkeling van het bedrijventerrein Steen III
  • 16 juni 2014: opmaak van een overeenkomst voor het RUP Steen III via de POM
  • 19 september 2014: goedkeuring van de overeenkomst met de POM voor een ontwikkeling van het bedrijventerrein op basis van een masterplan
  • 8 juli 2016: eerste voorontwerp-RUP
  • 9 januari 2018: ontheffing plan-MER-plicht
  • 14 maart 2018: voorontwerp-RUP
  • 5 juni 2018: plenaire vergadering
  • 12 december 2019: voorstelling ontwerp-RUP aan GECORO
  • 25 augustus 2020: algemene bespreking met POM
  • 4 januari 2021: collegebeslissing met vraag tot aanpassingen aan het ontwerp-RUP voor de voorlopige vaststelling