Gemeente Steenokkerzeel

Integratietegemoetkoming voor personen met een handicap

Heb je een handicap en ondervind je moeilijkheden bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten, dan heb je wellicht vaak extra kosten om jezelf te kunnen behelpen. Een integratietegemoetkoming kan je daarbij helpen om deze extra kosten te dragen.

Voorwaarden

  • Jouw handicap moet erkend worden.
  • Jouw inkomsten en die van je partner mogen bepaalde grenzen niet overschrijden.
  • Je bent minstens 21 jaar en jonger dan 65 jaar.
  • Je bent ingeschreven in het bevolkingsregister.
  • Je bent gedomicilieerd en verblijft werkelijk in België.

Procedure

Er wordt een administratief onderzoek gedaan naar jouw inkomsten en gezinssituatie. Het centrum voor medische expertise beoordeelt jouw handicap.

Als je recht hebt op de tegemoetkoming, dan ontvang je deze vanaf de maand volgend op de beslissing.

Je vraagt de integratietegemoetkoming aan bij je OCMW.

Kostprijs

Afhankelijk van de graad van zelfredzaamheid onderscheidt men 5 categorieën. De categorie waartoe je  behoort, bepaalt het bedrag dat je jaarlijks ontvangt.

Wat meebrengen

  • Jouw ID-kaart