Gemeente Steenokkerzeel

Getuigschrift basisonderwijs behalen

Meestal behaal je het getuigschrift basisonderwijs als kind via het gewoon lager onderwijs. Maar ook via het buitengewoon onderwijs kunnen kinderen onder bepaalde voorwaarden een getuigschrift basisonderwijs behalen

Daarnaast kunnen zowel kinderen als volwassenen via de Examencommissie Basisonderwijs een getuigschrift basisonderwijs behalen.

Procedure

Een getuigschrift basisonderwijs behalen via het leerplichtonderwijs

De meest voorkomende manier om een getuigschrift basisonderwijs te behalen is via het leerplichtonderwijs.

Een getuigschrift basisonderwijs behalen kan via:

 • een lagere school
  De klassenraad beslist of jouw kind het getuigschrift basisonderwijs behaalt. Daarbij gelden volgende voorwaarden:
  • Jouw kind moet de doelstellingen uit het leerplan waar de eindtermen in verwerkt zijn, voldoende bereiken.
  • Jouw kind is regelmatig naar school geweest.
  • Jouw kind heeft minstens 4 jaar basisonderwijs gevolgd.
 • een school voor buitengewoon onderwijs
  Om in het buitengewoon onderwijs een getuigschrift basisonderwijs te behalen moet de onderwijsinspectie de leerdoelen van het gevolgde handelingsplan als gelijkwaardig beoordelen met die van het gewoon lager onderwijs. Om het getuigschrift te behalen moet de klassenraad oordelen dat jouw kind in voldoende mate de gelijkwaardig verklaarde doelen uit het handelingsplan heeft bereikt. Jouw kind moet ook regelmatig de lessen gevolgd hebben.
 • een school voor voltijds secundair onderwijs
  Wie het getuigschrift niet behaald heeft in de lagere school, kan het getuigschrift ook nog behalen in het eerste leerjaar van de eerste graad.

Leerplicht is niet hetzelfde als schoolplicht. Is jouw kind leerplichtig en volgt het huisonderwijs, dan moet het examens afleggen bij de Examencommissie Basisonderwijs om het getuigschrift basisonderwijs behalen.

Een getuigschrift basisonderwijs behalen als volwassene

Ook als je op latere leeftijd het getuigschrift basisonderwijs wil behalen, kan je terecht bij de Examencommissie Basisonderwijs