Gemeente Steenokkerzeel

Onderzoek tot milieueffectrapportage van de aanvraag tot planologisch attest voor City Cars bvba in Steenokkerzeel

In kader van het indienen van een aanvraag tot planologisch attest voor City Cars bvba werd een onderzoek tot milieueffectrapportage uitgevoerd.

Het voorgenomen plan geeft volgens het team Mer van het departement Omgeving geen aanleiding tot aanzienlijk negatieve milieueffecten.

De opmaak van een plan-MER is bijgevolg niet nodig.

Meer informatie in onderstaande download.