Gemeente Steenokkerzeel

Ontwerp 'Provinciaal Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant' en bijhorend ontwerp van milieueffectenrapportage

Maak jij mee ruimte voor Vlaams-Brabant?

Omdat onze bevolking steeds groeit én ouder wordt, moeten we duurzaam en doordacht omspringen met de beschikbare ruimte. Bovendien hebben we die kostbare ruimte ook nodig voor voedselproductie, biodiversiteit, wateropvang en ontspanning.

Daarom werkt de provincie aan een nieuwe visie op de ruimtelijke ontwikkeling van wonen, werken en leven.

Met de opmaak van een Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant wil de provincie de hoofdlijnen voor het ruimtelijk beleid binnen de provincie opnieuw uitzetten. Het provinciaal Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant moet het bestaande en nog geldende Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant vervangen. Daar hoort ook een milieu-effectenrappport bij.

Alle documenten en meer info over het Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant vind je op www.ruimtevoorvlaamsbrabant.be


Wat vind jij hiervan? Laat het ons weten!

Je kan je mening kwijt over het ontwerp Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant tijdens het openbaar onderzoek dat loopt van 1 december 2022 tot en met 1 maart 2023.


Reageren?

Dat kan op volgende manieren :

  • per e-mail aan ruimtelijkeplanning@vlaamsbrabant.be;
  • per aangetekend schrijven aan de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant,Provincieplein 1, 3010 Leuven.
  • door afgifte tegen ontvangstbewijs op het Provinciehuis (Provincieplein 1, 3010 Leuven)
  • door afgifte tegen ontvangstbewijs op het gemeentehuis.
  • door een reactie via het digitale participatieplatform op ruimtevoorvlaamsbrabant.be


Meer weten?

Kom naar de infomarkten op:

  • dinsdag 13 december vanaf 13u in het PIVO (Poverstraat 75) in Asse.
  • woensdag 14 december vanaf 13u in het Provinciehuis (Provincieplein 1) in Leuven.

Je kan de documenten ook komen inkijken op het gemeentehuis of in het provinciehuis (Provincieplein 1, 3010 Leuven).