Gemeente Steenokkerzeel

Energiecoöperatie Noordlicht

Burgerenergiecoöperatie Noordlicht

Noordlicht is een coöperatieve vennootschap die burgers samenbrengt om te investeren in projecten rond hernieuwbare energie en rationeel energieverbruik. Door lokaal burgers te laten investeren in hernieuwbare energie zullen de winsten hiervan ook terugvloeien naar de lokale gemeenschap.

Noordlicht werd opgericht op 11 december 2019 en is actief in de gemeenten Affligem, Asse, Grimbergen, Kampenhout, Londerzeel, Machelen, Meise, Merchtem, Opwijk, Steenokkerzeel, Vilvoorde, Wemmel en Zaventem. In hun werking worden ze ondersteund door andere energiecoöperatie PajoPower en Ecopower, alsook door de provincie Vlaams-Brabant, EcoLife en 3WPlus.

In Steenokkerzeel wordt onderzocht om met Noordlicht zonnepanelen te plaatsen op de bibliotheek en de nieuw te bouwen werkliedenloods.

Hoe ziet een project van Noordlicht eruit?

Noordlicht investeert met burgerkapitaal in zonnepanelen op gebouwen met een openbaar karakter: zorginstellingen, sporthallen, scholen, kinderkribbes, bedrijfsgebouwen, ...

Daarbij stelt de gebouweigenaar (bv. gemeente) het dak ter beschikking voor 10, 15 of 20 jaar en koopt hij de geproduceerde elektriciteit goedkoper aan. De energiecoöperatie beheert de installatie gedurende deze periode (onderhoud, reparaties, verzekering). Na afloop van de overeengekomen periode wordt de gemeente eigenaar van de installatie, en geniet ze verder van gratis elektriciteit (zonnepanelen gaan 40 jaar mee).

Door samen met de burger lokale duurzame energieprojecten te realiseren wordt de noodzakelijke omschakeling naar een hernieuwbare energievoorziening en een duurzame samenleving versneld. Het is een ethische en maatschappelijk relevante belegging van spaargeld: burgers die zelf investeren in lokale energie-installaties, kunnen rechtstreeks hiervan de vruchten plukken via de uitkering van een dividend (max. 6%, doorgaans 2 a 3%).

Noordlicht is een REScoop met 100% burgerparticipatie: aandeelhouders krijgen via de jaarlijkse algemene vergadering inspraak in de koers die de energiecoöperatie vaart en bepalen mee hoe wordt omgegaan met het burgerkapitaal en de opbrengsten.

Procedure

Aandeelhouder worden van Noordlicht kan via het inschrijvingsformulier.

  • Een aandeel kost €250 en je mag er nu maximaal 4 kopen.
  • Grote of kleine aandeelhouder: iedereen is welkom!
  • Onafhankelijk van het aantal aandelen heeft elke aandeelhouder 1 stem in de Algemene Vergadering. 
  • Noordlicht gaat heel zorgvuldig tewerk bij het kiezen van de projecten, maar besef toch dat het hier gaat om risicokapitaal.
  • De eerste 2000 aandelen kunnen genieten van de tax-shelter.  Hierdoor geniet je een belastingsvoordeel van 45% op de inleg.
  • De eerste 5 jaar kan je je aandelen niet terug verkopen.