Gemeente Steenokkerzeel

Signalisatievergunning

Voer je werken uit of laat je werken uitvoeren op het openbaar domein of neem je bij werken een deel van het openbaar domein in, dan heb je een signalisatievergunning nodig.

De signalisatie van werken waarschuwt de weggebruiker voor gevaren ten gevolge van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg en beveiligt de werknemers in de werkzone. De signalisatie van de werken moet aangebracht worden met de meeste zorg en moet tijdens de volledige duur van de werken in stand gehouden worden zodanig dat zij voor de weggebruikers herkenbaar blijft.

De signalisatievergunning bepaalt welke signalisatie je op welke wijze moet plaatsten.

Voorbeelden van werken waarvoor een vergunning aangevraagd moet worden zijn:

  • een inname van parkeerplaatsen, stoepen en fietspaden voor plaatsen van verhuiswagen en -lift, leveren van materialen, ...
  • het plaatsen van containers, stellingen, bouwmaterialen,... op openbaar domein
  • het leveren en plaatsen van bouwmaterialen waarbij de rijbaan tijdelijk bezet wordt door een vrachtwagen, kraan, werkzone,...
  • voor een verhuis waarbij 1 of meerdere parkeerplaatsen ingenomen worden, voor het leveren van meubels….
  • voor het afsluiten van wegen door werken.

Procedure

Je kan hiervoor een aanvraag doen bij de politiezone Kastze via de aanvraagformulieren op de website www.kastze.be.
Dit formulier dien je ingevuld terug te bezorgen aan de politie met de nodige foto’s, signalisatieschetsen of plannen. Je kan dit ter plaatse in het hoofdcommissariaat in Steenokkerzeel gelegen Tervuursesteenweg 295 of per e-mail. 

Voor kleine werken is dat uiterlijk 10 werkdagen voor de aanvang van de werken, voor grotere werken is dat 15 werkdagen. Laattijdige aanvragen hebben geen garantie op tijd in orde te zijn.

Indien je niet in orde bent met de vergunning, bega je een overtreding en kan je hiervoor bekeurd worden. Je bent dan tevens aansprakelijk voor eventuele ongevallen.

De politie stelt een ontwerpvergunning op en maakt deze over aan de gemeente voor ondertekening. Na ondertekening door de burgemeester zal de vergunning jou per mail bezorgd worden.

Wanneer je jouw vergunning ontvangt, kan je als particulier de verkeersborden (indien nodig) bij de werkliedendienst van de gemeente verkrijgen. Hiervoor dien je contact op te nemen met de verantwoordelijke via werklieden@steenokkerzeel.be Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. of 02 252 64 19. Het materiaal kan je afhalen in de loods, Coenenstraat 23 te Steenokkerzeel.

Kostprijs

Deze vergunning is gratis.