Gemeente Steenokkerzeel

Verplaatsingen

Wanneer mag ik buiten komen?
Burgers moeten thuisblijven om contact met andere personen dan hun gezinsleden maximaal te vermijden. Enkel noodzakelijke verplaatsingen zijn toegelaten zoals:

- Professionele verplaatsingen.
- Een verplaatsing in het kader van je werk
- Naar de winkel gaan
- Naar de dokter gaan
- Hulp bieden aan kwetsbare personen
- Wandelingen en fysieke activiteiten in openlucht. Dit onder de voorwaarden dat ze alleen, gezinsleden of met max twee en steeds dezelfde personen zijn.
- Bezoeken aan natuur en/of culturele bezienswaardigheden
- Verplaatsing naar een regelmatige training in buitenlucht in georganiseerd verband

Deze maatregelen gelden t.e.m. 10 mei 2020.

Mogen er bezoeken worden gebracht aan familie of vrienden die niet onder hetzelfde dak wonen?
Beperkte sociale contacten onder strikte voorwaarden zijn mogelijk. Om de verspreiding van het virus tegen te gaan is het belangrijk om deze sociale contacten te beperken en rekening te houden met volgende voorschriften:
- Een huishouden (dit betekend de personen die onder hetzelfde dak wonen en ongeacht het aantal) mag maximaal vier mensen ontvangen.
- Het gaat steeds om dezelfde vier personen en zij maken al dan niet deel uit van eenzelfde huishouden. Die personen vormen een sociale bubbel.
- De vier personen worden gekozen als huishouden en niet als individu. Indien bijvoorbeeld het hele huishouden ervoor kiest om de vier grootouders te zien, dan kan men niet hun vrienden uitnodigen.
- Wanneer een persoon van een huishouden bij een andere persoon thuis is uitgenodigd, dan verbindt zijn/haar volledige huishouden zich, zelfs indien deze persoon zich alleen naar de afspraak begeeft. Het is dus bijvoorbeeld niet mogelijk om op de ene dag af te spreken met de ouders en de dag nadien met vier andere mensen.
- De nodige fysieke afstand (1,5 meter) moet steeds gerespecteerd worden tussen mensen van verschillende huishoudens. Bij voorkeur vindt de ontmoeting buiten plaats (bijvoorbeeld op een terras of in de tuin).
- Het bezoek kan niet doorgaan als iemand van deze personen ziek is.

Is er een samenscholingsverbod?
Ja, alle samenscholingen vanaf meer dan twee personen zijn verboden.

Mag ik nog gaan werken?  
Voor de werkomgeving: eerst en vooral wordt benadrukt dat het land blijft werken. Er wordt niet gevraagd het werk stil te leggen, wel om het werk te organiseren met inachtneming van de nodige maatregelen. De maatregelen aangaande telewerk blijven van kracht en worden in de mate van het mogelijke uitgebreid en versterkt. Indien telewerk niet mogelijk is moet de social distancing gewaarborgd worden. Is zelfs dit niet mogelijk moet het bedrijf tijdelijk de deuren sluiten. Vergaderingen gaan enkel door indien ook hier de nodige maatregelen worden genomen (noodzakelijkheid, niet teveel mensen in kleine ruimte, …). Alle bedrijfsrestaurants worden gesloten, afhalen kan wel.

Kan ik het openbaar vervoer nog nemen? 
Het openbaar vervoer blijft actief maar dient enkel gebruikt te worden voor essentiële reizen. De social distancing is ook hierbij van toepassing. Zorg dat je het reisschema zoveel mogelijk aanpast om de "spitsuren" te vermijden. De lijn en de NMBS hebben hun dienstregeling aangepast. Je kan deze terugvinden op de desbetreffende sites. De lijn vraag zijn passagiers wel om achteraan op te stappen en het vervoersbewijs op voorhand te kopen. Een mondmasker dragen is hiebij verplicht boven de 12 jaar.

Mag ik nog naar het buitenland reizen?
Alle niet-essentiële reizen zijn verboden. Ook binnenlandse reizen naar bv. een buitenverblijf zijn verboden.

Indien grootouders in de gekozen sociale bubbel zitten, mogen ze dan op de kleinkinderen passen?
Ja, als ze geen deel uitmaken van een risicogroep (65+, slechte gezondheid,...)

Mag ik nog wandelen/fietsen en hoe ver van huis mag je wandelen/fietsen?
Ja, je mag nog wandelen en fietsen. Dit mag enkel met personen die wonen onder hetzelfde dak of met twee andere personen die niet onder hetzelfde dak wonen. Deze twee personen moeten wel steeds dezelfde zijn en de social distancing moet bewaard blijven.

Voor deze activiteiten mogen enkel rijwielen (met inbegrip van de elektrische fiets) en niet gemotoriseerde voortbewegingstoestellen worden gebruikt. Deze beperking is niet van toepassing voor personen met een beperkte mobiliteit. In het kader van deze activiteiten moet men constant in beweging zijn. Het is bijvoorbeeld verboden om in parken te gaan zitten, te picknicken of te zonnebaden. Enkel zwangere vrouwen, ouderen en personen met een beperkte mobiliteit of mentale handicap mogen even uitrusten op een bankje. Een motorrit is nu ook toegelaten onder dezelfde voorwaarden.

Er is momenteel geen limiet op hoe ver van huis je gaat. Wel moet je van thuis uit vertrekken en aankomen en wordt er gevraagd zo dicht mogelijk bij huis te blijven. 
Weet dat rusten onderweg niet mag en ze dus enkel voor de noodzakelijke duur zijn toegestaan.

Mogen kinderen van gescheiden ouders nog van de ene naar de andere ouder?
Ja maar probeer niet essentiële verplaatsingen te vermijden.

Heb ik een attest van het werk nodig?
Nee, het vergemakkelijkt wel de eventuele controle van de politie.

Mag ik een verplaatsing maken met mijn auto voor recreatieve activiteiten?
Het is vanaf 4 mei toegestaan om een gemotoriseerd voertuig te gebruiken om zich te begeven naar een plaats om een fysieke activiteit uit te oefenen. Toeristische activiteiten en uitstappen zijn nog steeds verboden.

Mogen particuliere zwerfvuilacties nog doorgaan?
Zoals altijd wordt er verwacht dat iedereen zijn of haar afval in de daarvoor bestemde vuilnisbak gooit. Het is toegestaan om, indien u alleen, met één gezinslid of vriend(in) gaat wandelen, dit te combineren met het oprapen van zwerfvuil maar enkel in een hoeveelheid die de wandelaar zelf kan dragen. Het afval mag niet met de wagen opgehaald worden aangezien dit geen essentiële verplaatsing is. Daarbij is het wel belangrijk om niets op te rapen met onbeschermde handen. Gebruik daarom een grijper of draag ten allen tijde rubberen of latex handschoenen.

Mogen we ons verplaatsen naar de glascontainers, kledingcontainers, ...?
Ja, dat mag.

Waarom wordt niet iedereen verplicht om handschoenen/mondmaskers te dragen in de supermarkt of bij het buitenkomen?
Overdracht van het coronavrius gebeurt via druppeltjes en contact met besmette oppervlakten, niet door de lucht. Daarom biedt het dragen van een mondmasker geen bescherming tegen infectie, indien men geen nauw contact (binnen een afstand van 1,5 meter) heeft met een zieke persoon. Dragen van handschoenen wordt niet aangeraden omdat het een vals gevoel van veiligheid geeft, je raakt nog steeds neus, mond en ogen aan als je handschoenen aan hebt waardoor je toch besmet kan raken. Veel beter is het om de handen regelmatig te wassen met water en zeep.