Gemeente Steenokkerzeel

Evenementen en activiteiten

Welke activiteiten worden afgelast?
Privé- en publieke activiteiten van culturele, maatschappelijke, feestelijke, folkloristische, sportieve, toeristische en recreatieve aard zijn verboden. Uitzonderingen hierop zijn:
- Wandelingen en fysieke activiteiten (met inbegrip van een motorrit) in openlucht onder strikte voorwaarden.
- Sporttrainingen in buitenlucht onder strikte voorwaarden.
- Ritten te paard onder strikte voorwaarden.
Bezoeken aan natuurbezienswaardigheden en culturele bezienswaardigheden onder strikte voorwaarden.
- Bezoeken aan bibliotheken onder strikte voorwaarden.
- Huwelijken, begrafenissen en religieuze ceremonies onder strikte voorwaarden.

Welke recreatieve activiteiten kan ik nog doen? 
Activiteiten van jeugdbewegingen en sportclubs worden geannuleerd. Alle zwembaden, sportcentra en fitnesscentra worden gesloten. Sauna - en welnesscentra,... zijn ook gesloten. De bibliotheek is open voor afhaal.

Gaan vieringen in de kerk (huwelijk, doop of begrafenis) nog door?
Alle erediensten worden geannuleerd. Met uitzondering op:
- Begrafenisceremonies, alleen in aanwezigheid van max. 30 personen, met behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon en zonder de mogelijkehid van blootstelling van het lichaam. Een koffietafel na de ceremonie is verboden.
- Religieuze huwelijken, in het bijzijn van max. 30 personen. Het is niet toegelaten om na de ceremonie een feest of receptie te organiseren.
- Religieuze plechtigheden die opgenomen worden met de bedoeling ze via alle beschikbare kanalen te verspreiden. Er mag max. 30 personen aanwezig zijn, met inbegrip voor de personen die voor de opname verantwoordelijk zijn. Mits inachtname van de social distance maatregelen.

Mag ik nog gaan wandelen of lopen?
Ja, enkel met de personen die onder hetzelfde dak wonen of met twee vriend(in)en. Dit mag enkel wanneer de sociale afstand van 1,5m gerespecteerd wordt.

Mag ik dit ook nog doen in het bos of een natuurgebied?
Ja, maar dezelfde maatregelen als in de vorige vraag blijven gelden. Alle activiteiten inzake jacht, bijzondere jacht, bestrijding en visserij zijn terug toegestaan. Dit onder dezelfde voorwaarden als een fysieke activiteit. Paardrijden is toegestaan onder strikte voorwaarden.

Wat als je evenement wordt afgelast?
Door de coronacrisis moeten heel wat verenigingen, organisatoren… hun activiteit verplicht afgelasten. Ook hier neemt de regering maatregelen:

- De onderneming die een evenement organiseert zal de reeds gekochte tickets tijdelijk niet terug moeten betalen. Dit enkel als hetzelfde evenement op een latere datum, binnen een redelijke termijn, wordt georganiseerd.
- De uitzondering op voorgaande regel is als de consument (degene die een ticket heeft gekocht) kan aantonen dat hij onmogelijk het evenement kan bijwonen op de nieuwe datum. (bv. Ziekte, beroepsredenen)
- Indien het evenement niet op een andere datum kan worden georganiseerd zal er een voldoende tijdsbestek zijn voor het terug betalen van de tickets. Zo kunnen de terugbetalingen in die tijd worden gespreid.

In normale omstandigheden (dus zonder coronacrisis) zijn de regels als volgt: De organisator van het evenement kan de datum van het evenement verplaatsen. De consument dient echter niet verplicht te worden op de nieuwe datum naar het evenement te komen en kan heeft dus altijd recht op de terugbetaling van zijn ticket.