Gemeente Steenokkerzeel

Vergunning inname openbaar domein

Wat?

Heb je werken gepland waarbij het noodzakelijk is om tijdelijk het openbaar domein in te nemen, zoals bij een verhuis, verbouwingswerken, parkeren van een werfvoertuig, plaatsen van stelling op het voetpad, sleufwerken, plaatsen van een kraan, leveren van materialen, plaatsen van een container, wegenwerken, nutswerken, ... ? Dan heb je een vergunning nodig.

Hoe aanvragen?

Deze vergunning vraag je aan via het online platform EagleBe. Het platform werkt het meest optimaal met 'Google Chrome' als browser. Je ontvangt een bevestigingsmail wanneer jouw aanvraag volledig en goed werd ontvangen. De aanvraag wordt verwerkt en je zal je goedgekeurde vergunning ontvangen via een link in een e-mail.
Deze vergunning wordt afgeleverd voor maximum 2 maanden.

Ben je niet zeker hoe je het aanvraagformulier moet invullen? Via het tabblad ‘Hulp nodig?’ kom je automatisch op de helpdesk Merkator waar verschillende artikels te vinden zijn met meer informatie over EagleBe.

Je vergunning verlengen kan snel en digitaal via de link die je vindt in de e-mail van je laatst lopende vergunning. Vind je deze e-mail niet meer? Vul dan een nieuwe aanvraag in.

Bij een eerste gebruik van het EagleBe Smart City platform dien je je te registeren. Hierdoor krijg je een overzicht van al je ingediende aanvragen en kan je verschillende contactgegevens opslaan zodat deze bij toekomstige aanvragen automatisch worden ingevuld. Vanuit het EagleBe Portaal kan je innames verlengen, kopiëren en zoveel meer.

Online aanvraag

Door wie?

De vergunning wordt aangevraagd door diegene die de hinder veroorzaakt, vaak is dit een  hoofdaannemer of een gespecialiseerde firma aangesteld door de hoofdaannemer. In het geval dat er geen hoofdaannemer is aangesteld, is de bouwheer verantwoordelijk voor het aanvragen van de vergunning.

Wanneer?

Vergeet niet om je vergunning ruim op voorhand aan te vragen! Afhankelijk van het type van inname moet de aanvraag uiterlijk 5 tot 15 werkdagen op voorhand worden aangevraagd.

Retributie

Vanaf 1 juni 2023 wordt een retributie ingevoerd voor innames van het openbaar domein. Neem je de openbare weg drie dagen of minder in? Dan betaal je niets. Vanaf de vierde dag, worden kosten aangerekend. Dan betaal je € 10 per begonnen kalenderdag, te rekenen vanaf de vierde dag van de effectieve inname. Met deze retributie willen we ervoor zorgen dat de innames niet langer duren dan nodig. Innames van openbaar domein kunnen immers hinderlijk zijn voor de buurt en voorbijgangers.

De retributie kan je elektronisch betalen via het online platform EagleBe, dus bij jouw vergunningsaanvraag.

De Lijn

Bij hinder aan een bushalte of inname van een busbaan of wanneer de openbare weg wordt afgesloten voor alle verkeer en hier normaal een bus van De Lijn rijdt, moet de aanvrager vervoermaatschappij De Lijn hiervan zelf verwittigen. Het advies van De Lijn voeg je toe als bijlage in het aanvraagformulier.

Contact De Lijn: omleidingen.vvrvlaamserand@delijn.be 

Gewestwegen

Voor inname van openbaar domein/signalisatie langs gewestwegen moet bijkomend toelating worden gevraagd bij de Vlaamse Overheid Agentschap Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant. Hiervoor dien je een aanvraag in te dienen met plan en vermelding van de termijn van inname, de ingenomen oppervlakte en de geplaatste signalisatie.

De behandeling van een aanvraag bij het Agentschap Wegen en Verkeer duurt gemiddeld 14 dagen. De inname/signalisatie mag niet gebeuren vooraleer de vergunning is afgeleverd. Bij een inname die langer dan 24 uur duurt, zal het Agentschap Wegen en Verkeer een retributie aanrekenen.

Voor een gewestweg op het grondgebied van de gemeente Steenokkerzeel dien je jouw aanvraag te richten naar wegen.vlaamsbrabant.districtvilvoorde@mow.vlaanderen.be met vermelding van jouw rijksregisternummer en adres (dit is niet altijd het adres van de werken)
Het advies van het Agentschap Wegen en Verkeer voeg je toe als bijlage in het aanvraagformulier.

Verkeersborden

Meestal bezit de aannemer het signalisatiemateriaal en zorgt hij voor de plaatsing.
Als particulier kan je indien nodig verkeersborden afhalen bij de werkliedendienst van de gemeente. Dit dien je aan te duiden bij je vergunningsaanvraag.

Het materieel kan je na afspraak en goedkeuring van je vergunning afhalen in de werkliedenloods, Coenenstraat 23 te 1820 Steenokkerzeel (werklieden@steenokkerzeel.be of tel. 02 252 64 19).

Inname in jouw buurt

Wil je op de hoogte blijven van werkzaamheden in je buurt of weten waar en wanneer nutsmaatschappijen aan de slag gaan? Voortaan is het mogelijk om dit te raadplegen op een overzichtelijke kaart (werkt het meest optimaal met Google Chrome als browser), via de kaarttoepassing op GEOPUNT.


Meer info?
Hoe het aanvraagformulier invullen? (video)
Inname openbaar domein | Kastze