Gemeente Steenokkerzeel

Vrijstelling van de bijdrage voor zuivering van afvalwater

Je kan in bepaalde gevallen een vrijstelling krijgen van de bijdrage voor de zuivering van het afvalwater.

Als je deze vrijstelling krijgt om sociale redenen (in 2015), dan krijg je ook een korting op je waterfactuur voor het jaar 2015: je moet dan het vaste bedrag (één van de delen van de waterfactuur) niet betalen.

Voorwaarden

  • Je krijgt een vrijstelling als je zelf je afvalwater correct zuivert met een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater (IBA).
  • Je krijgt tot 2015 een vrijstelling om sociale redenen ('sociale vrijstelling'), als je op 1 januari van het heffingsjaar behoort tot één van de volgende categorieën:
  • Vanaf 2016 wordt in bepaalde gevallen sociaal tarief toegekend op alle onderdelen van de waterfactuur.

Procedure

Als de gemeente, de watermaatschappij of de rioolbeheerder de IBA heeft geplaatst en die ook onderhoudt, dan wordt de vrijstelling meestal automatisch toegekend. Is dat niet het geval? Contacteer dan jouw watermaatschappij, en vraag de vrijstelling aan.

Heb je de IBA zelf geplaatst en zorg je zelf voor het onderhoud?

  • Vraag dan bij je gemeentebestuur een attest waaruit blijkt dat jouw IBA werd gebouwd en wordt uitgebaat volgens de Code van Goede Praktijk en in overeenstemming is met de voorschriften uit VLAREM II.
  • Bezorg dat attest aan je watermaatschappij om de vrijstelling te krijgen. Het attest is vijf jaar geldig. Na vijf jaar moet je opnieuw een attest aanvragen bij je gemeentebestuur.

Procedure bij vrijstelling om sociale redenen

De vrijstelling om sociale redenen (voor je verbruik in 2015) wordt normaal gezien automatisch toegekend.
Als dat niet het geval is en je toch in aanmerking komt voor de sociale vrijstelling, moet je die schriftelijk aanvragen bij de watermaatschappij. Daarvoor heb je een vrijstellingsattest nodig.