Gemeente Steenokkerzeel

Vrijstelling van of korting op de bijdrage voor zuivering van afvalwater wegens sociale voorwaarden en vrijstelling heffing waterverontreiniging wegens IBA

Je kan in bepaalde gevallen een vrijstelling of korting krijgen op de bijdrage voor de zuivering van het afvalwater. Alsook een vrijstelling voor de heffing op de waterverontreiniging wegens individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater (IBA).

Voorwaarden

Je krijgt een vrijstelling als je zelf je afvalwater correct zuivert met een individuele behandelingsinstallatie voor afval water (IBA).

Gezinnen die aan de sociale voorwaarden voldoen, hebben recht op een sociaal tarief. Je kan in aanmerking komen voor het sociaal tarief als je op 1 januari van het heffingsjaar behoort tot 1 van de volgende categorieën:

Procedure

Procedure bij IBA:

Voor IBA’s beheerd door de watermaatschappij, de gemeente of de rioolbeheerder, informeert de watermaatschappij de VMM rechtstreeks.

Wie een IBA in eigen beheer heeft, moet de vrijstelling via een attest van de burgemeester aanvragen. Als de VMM in het bezit is van een geldig attest van de burgemeester, of de nodige informatie rechtstreeks van de watermaatschappij ontving, dan kent ze de vrijstelling automatisch toe. Er wordt dan geen heffingsbiljet of een heffingsbiljet met een gedeeltelijke vrijstelling verzonden.

Wie zijn afvalwater zuivert in een IBA en toch een heffingsbiljet zonder vrijstelling ontvangt, moet een nieuwe aanvraag indienen bij de gemeente. De procedure verloopt als volgt:

  • De vrijstellingsaanvraag wordt samen met een kopie van het heffingsbiljet schriftelijk ingediend bij het college van burgemeester en schepen van de gemeente waar de IBA ligt. Dit moet binnen 3 maanden (te rekenen vanaf de derde werkdag na de verzendingsdatum van het heffingsbiljet) gebeuren? De datum waarop de vrijstellingsaanvraag is ingediend bij de gemeente bepaalt of de aanvraag tijdig is.
  • De gemeente onderzoekt de aanvraag en moet hierbij een IBA-attest invullen en ondertekenen.
  • De gemeente bezorgt de aanvraag dan samen met het attest of de weigeringsbeslissing aan de bevoegde watermaatschappij , binnen de 3 maanden vanaf de dag na ontvangst van de aanvraag, via e-mail naar vrijstellingentegemoetkoming@dewatergroep.be
  • De aanvrager krijgt een kopie van de gemeente.

Procedure bij toekenning van het sociaal tarief:

In de meeste gevallen wordt het sociaal tarief automatisch toegekend door jouw drinkwaterbedrijf. Als dat niet het geval is en je toch in aanmerking komt voor het sociaal tarief, moet je een schriftelijke aanvragen indienen bij de VMM, met een attest erbij dat het recht op vrijstelling bewijst.