Gemeente Steenokkerzeel

Verzekeringen

Het is belangrijk om op voorhand de risico's en mogelijke gevaren van je evenement te analyseren en de juiste verzekeringen af te sluiten. Enkele verzekeringen zijn zelfs verplicht.

Als organisator van een activiteit ben je verantwoordelijk en kan je naderhand aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen. Als je een activiteit organiseert, sluit je dus best een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid af. 

Wend je tot een verzekeringsagent om te weten welke verzekeringen verplicht zijn volgens de aard van je evenement of sluit een polis af rechtstreeks bij een verzekeringsmaatschappij naar keuze.

Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid

Je moet verplicht een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA) afsluiten, deze dekt materiële en lichamelijke schade ten opzichte van derden. Vraag zeker na of fuiven gedekt zijn.


Je dient ook een brandverzekering af te sluiten. Indien je evenement doorgaat in een zaal, informeer je best bij de eigenaar waarvoor hij reeds verzekerd is.

Bij het afsluiten van een huurcontract voor een zaal, is het aangewezen om na te gaan of er in dit contract een clausule is opgenomen inzake verzekering van het materiaal e.d. Indien dit niet het geval is, is het aangewezen om zelf een verzekering af te sluiten.

Met deze verzekering kan de schade aan tent of zaal, die tijdens de activiteit al dan niet per ongeluk wordt toegebracht, vergoed worden.

De verzekering ‘alle risico’s’ dekt vandalisme en diefstal, zowel aan eigen als aan gehuurd materiaal. Voor wie regelmatig materiaal huurt, kan het interessant zijn om een abonnements-polis op jaarbasis af te sluiten.

De wetgever verplicht de organisator van evenementen om zijn vrijwilligers te verzekeren voor schade in geval van een fout van de vrijwilliger (burgerlijke aansprakelijkheid t.o.v. derden).

Het verzekeren van je vrijwilligers zelf, voor hun lichamelijke ongevallen is niet wettelijk verplicht, maar een goede organisator zorgt ervoor dat de vrijwilligers toch gedekt zijn bij lichamelijk ongeval met behandelingskosten voor eigen risico als gevolg.

Tip: Er bestaan voor evenementen evenementenpolissen. Dergelijke polis groepeert soms een aantal van de hierboven vermelde polissen. Ga eens na wat zo’n polis kost en welke schade hij dekt. Op die manier voorkom je misschien dat je met overlappende verzekeringspolissen zit.