Gemeente Steenokkerzeel

Subsidie gemeenschapsvorming

Een bewonersgroep, wijk- of buurtcomité kan een subsidie aanvragen om een straat-, buurt- of wijkfeest te organiseren. Voorwaarde is dat het feest richt zich op alle inwoners van de straat, de buurt of de wijk.

Verenigingen die acties en projecten met een culturele meerwaarde organiseren, kunnen een projectsubsidie aanvragen.

Subsidiereglement gemeenschapsvorming         

Sinds 1 september 2016 is het nieuwe subsidiereglement gemeenschapsvorming in werking. Dit reglement vervangt de oude reglementen over straatfeesten en de projectsubsidie gemeenschapsvorming. Het is dus een vereenvoudiging waarbij één regelement met bijhorend aanvraagformulier geldt voor alle subsidies voor feesten en evenementen.

In het reglement behouden we de 2 categorieën:

  • Buurtfeest “Een activiteit met als doel de sociale contacten binnen een straat, een duidelijk afgebakend gedeelte ervan of een buurt te bevorderen.” (tot €150 subsidie)
  • Project “Een uitzonderlijke of experimentele activiteit die de gewone werking van de verenigingen of socio-culturele actoren overschrijdt en die een kwalitatieve meerwaarde betekent voor de vereniging of socio-culturele actor.” (tot € 500 subsidie)

De aanvraag moet gebeuren via het voorzien formulier en moet minstens 2 maanden voor de start van het evenement worden ingediend. Indien de aanvraag wordt goedgekeurd, volgt de betaling na het evenement en de indiening van de nodige bewijsvoering.