Gemeente Steenokkerzeel

Passiepas

In onze gemeente zijn we er trots op dat we de Passiepas kunnen aanbieden. In Steenokkerzeel wordt dit voorzien omdat iedereen het recht heeft om in zijn of haar vrije tijd deel te nemen aan sportieve, culturele of sociale activiteiten.

De Passiepas is een initiatief dat wil bijdragen tot de sociale cohesie van kinderen en jongeren in onze gemeente. Dat kan op verschillende manieren. Kan je kind niet mee op chirokamp omdat het thuis soms wat krap is? Heeft hij of zij (nog) geen eigen scoutsuniform omdat dat dit jaar niet in de financiën past? Is het moeilijk om tijdens de zomer alle speelpleindagen te betalen? Doen ze graag mee met de tienerwerking maar past het niet in je financiële plaatje? Daarvoor is de Passiepas er. 

Indien je in aanmerking komt, kan je een tussenkomst vragen van 80% van het inschrijvingsgeld, lidgeld, kostprijs, benodigdheden, uitrusting en toegangtickets voor onderstaande activiteiten met een jaarlijks maximum van € 250 per kind/jongere voor:

 • Lidmaatschap en activiteiten van een feitelijke vereniging of vzw gelegen in Steenokkerzeel en in de deelgemeenten. Bv. een sportclub.
 • Lidmaatschap en activiteiten van een jeugdbeweging. Bv. chiro of scouts.
 • Lidmaatschap en activiteiten van een culturele vereniging gelegen in Steenokkerzeel en in de deelgemeenten.
 • Deelname aan activiteiten georganiseerd door de gemeentediensten. Bv. speelpleinwerking, sportkamp, ...
 • Uniform voor jeugdverenigingen.
 • Deelname aan schooluitstappen met sociale, culturele of sportieve doeleinden.
 • Meerdaagse uitstappen worden niet terugbetaald.

Wist je dat... 
... artikel 30 van het Kinderrechtenverdrag stelt dat alle kinderen het recht op spel en vrije tijd hebben? Dit houdt in dat kinderen moeten kunnen spelen, rusten, ontspannen en deel moeten kunnen nemen aan culturele en artistieke activiteiten.

Voorwaarden

 • Voor kinderen en jongeren jonger dan 26 jaar.
 • Voor activiteiten die plaatsvinden in Groot-Steenokkerzeel.
 • Voor gezinnen met een netto gezamenlijk belastbaar inkomen van maximaal € 29.535,02.
 • Dien je aanvraag in bij de Jeugddienst.
 • Dien je gemaakte kosten binnen de drie maanden na betaling in bij de Jeugddienst.

Procedure

Vul het aanvraagformulier in dat onderaan deze pagina staat. Je kan het afdrukken, invullen en dan in een gesloten enveloppe met vermelding van de Jeugddienst in de brievenbus van het gemeentehuis deponeren of digitaal invullen en het doormailen naar jeugd@steenokkerzeel.be.

Voeg in beide gevallen ook volgende documenten als bijlage toe:

 • Een kopie van je identiteitskaart.
 • Een kopie van je meest recente aanslagbiljet van de personenbelasting.
 • Een attest gezinssamenstelling

De Jeugddienst kijkt na of je in aanmerking komt. Indien dit het geval is, wordt je dossier geopend en kan je facturen of betalingsbewijzen van de gemaakte kosten indienen bij de Jeugddienst.

Opgelet! Je dient ieder kalenderjaar een nieuw dossier te openen. Hiervoor dien je steeds een nieuwe aanvraag in. 

Afhandeling

Indien je een Passiepas-dossier hebt bij de Jeugddienst, mag je heel het jaar door facturen of betalingsbewijzen indienen, dit hoeft niet allemaal in één keer. Let er wel op dat je steeds maximum drie maanden na betaling je gemaakte kosten indient bij de Jeugddienst. 

Meer info

Wil je meer weten of heb je een vraag? Contacteer de Jeugddienst via jeugd@steenokkerzeel.be.