Gemeente Steenokkerzeel

Huwelijk (op afspraak)

Het huwelijk is een verbintenis tussen twee mensen, voltrokken door een ambtenaar van de burgerlijke stand. Het huwelijk vindt altijd plaats in het gemeentehuis.

Om in Steenokkerzeel te trouwen, moet één van de aanstaande echtgenoten ingeschreven zijn in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister van de gemeente.

Voorwaarden

De voorwaarden om te kunnen trouwen, worden bepaald door de wet van het land waarvan men de nationaliteit heeft. De belangrijkste huwelijksvoorwaarden voor Belgen zijn:

 • Minimumleeftijd: de minimumleeftijd om te trouwen, is 18 jaar. De jeugdrechtbank kan die leeftijdsbeperking opheffen als daar goede redenen voor zijn.
 • Toestemming van de echtgenoten: beide partners moeten vrijwillig toestemmen in het huwelijk. Een gedwongen huwelijk is dus verboden.
 • Afwezigheid van een huwelijksbeletsel: huwelijken tussen personen die onderling een te nauwe bloed- of aanverwantschap hebben, zijn verboden. De koning kan, om gewichtige redenen, dat verbod opheffen. Zo'n verzoek moet gericht worden aan de minister van Justitie.
 • Verbod op bigamie: iemand die al getrouwd is, mag geen ander huwelijk aangaan. Dat verbod geldt ook voor vreemdelingen die in België trouwen, zelfs als hun eigen nationale wet polygamie toestaat. Bigamie is een strafbaar feit.
 • Verbod op schijnhuwelijk: een huwelijk waarbij de intentie van minstens één van de echtgenoten niet gericht is op het totstandbrenging van een duurzame levensgemeenschap, maar alleen op het verkrijgen van een verblijfsrechtelijk voordeel, is verboden.

De voorwaarden voor vreemdelingen worden bepaald door hun eigen nationale wet.

Procedure

Je kan je huwelijksdatum telefonisch of persoonlijk aan het loket laten vastleggen. Huwelijken moeten elkaar opvolgen dus het eerst geplande huwelijk heeft steeds voorrang, de andere koppels dienen het daarop volgende of voorgaande moment te nemen.

Huwelijken kunnen doorgaan op volgende dagen:

 • Weekdagen (onder voorbehoud):
  - maandag vanaf 9u15 en ten laatste om 12u
  - donderdag vanaf 9u15 en ten laatste om 16u
  - woensdag en vrijdag om 9u15
 • Zaterdag vanaf 9u en ten laatste om 12u30
 • Niet op wettelijke feestdagen en brugdagen.

Bij het vastleggen van de huwelijksdatum wordt je meegedeeld welke documenten we moeten ontvangen.

Alvorens te huwen dient er eerst een huwelijksaangifte ondertekend te worden. Dit kan pas wanneer de dienst Burgerzaken alle nodige documenten ontvangen heeft.

De aangifte van een huwelijk gebeurt op afspraak, op het nummer 02 254 19 80 of via burgerzaken@steenokkerzeel.be. Het huwelijk moet plaatsvinden ten vroegste de veertiende dag na de datum van aangifte en ten laatste de veertiende dag plus zes maanden na de datum van aangifte.

De taalwetgeving verplicht de ambtenaar van de burgerlijke stand het huwelijk te voltrekken in het Nederlands. Indien een van de partners deze taal niet spreekt, ben je verplicht om op jouw kosten een door de rechtbank beëdigde tolk mee te brengen.

Kostprijs

Het voltrekken van een huwelijk in Steenokkerzeel is gratis, het huwelijksboekje kost € 25 (bancontact mogelijk), indien gewenst, te betalen bij de huwelijksaangifte.

Reglement

Artikelen 75, 76 en 144 tot 171 van het Burgerlijk Wetboek

Wat meebrengen

Om de aangifte van huwelijk te doen, zijn een aantal documenten noodzakelijk zoals de geboorteakten van beide partners of, indien een van beide partners voorheen reeds gehuwd was, een afschrift van de overlijdensakte of van de echtscheidingsakte.

De dienst Burgerzaken kan van de partners al de nodige documenten zelf verzamelen als de voor te leggen akten van de burgerlijke stand opgemaakt zijn in een Belgische gemeente en je ingeschreven bent in het bevolkings- of vreemdelingenregister van een Belgische gemeente.

Wanneer een van de partners een vreemde nationaliteit bezit, niet in België ingeschreven is of er niet geboren is, neem je voor een overzicht van de nodige documenten contact op met de dienst Burgerzaken.

Digitaal loket