Gemeente Steenokkerzeel

Afschrift van de overlijdensakte

Een akte van overlijden bewijst het feit van het overlijden en stelt de identiteit van de overledene vast. Deze akte is nodig vooraleer de ambtenaar van de burgerlijke stand de toestemming tot vervoer en begraving of crematie van de overledene kan geven.

Procedure

  • De overlijdensakte wordt opgesteld in de gemeente waar de persoon is overleden.
  • De gemeente in kwestie verwittigt de gemeente waar de overledene woonde.

Je kan een afschrift van de overlijdensakte aanvragen aan het loket van de dienst Burgerzaken in de gemeente waar de overledene woonde. Je kan het ook vragen via ons digitaal loket.
Na 2 werkdagen mag je dit afschrift op de dienst Burgerzaken afhalen. Je kan het ook laten afhalen door iemand anders; die moet dan wel een getekende volmacht en een kopie van jouw identiteitskaart meebrengen.

Kostprijs

Een afschrift van de overlijdensakte is gratis.